Seznanjanje s politiko

Rezultat projektov, ki prejmejo sredstva v okviru regionalne in kohezijske politike EU, so pomembne študije, analize, poročila in rezultati, ki lahko spodbudijo izmenjavo izkušenj, znanja in dobre prakse po vsej EU. Ta baza podatkov, po kateri je mogoče iskati, je bila razvita predvsem za pobudnike projektov, oblikovalce politik in druge strokovnjake za spodbujanje seznanjanja s politiko ter vsebuje študije primerov, naknadna ocenjevalna poročila in druge povzetke projektov. Ti dokumenti so prosto dostopni in jih je mogoče poiskati z uporabo spodnjih polj.

Dodatna orodja