PROINCOR spodbuja inovacije malih in srednje velikih podjetij od Baltskega do Jadranskega morja

Projekt PROINCOR podpira mala in srednje velika podjetja vzdolž geografskega koridorja med Baltskim in Jadranskim morjem in njihovo uspešnost na področju inovativnosti. Svetovalci projekta obiskujejo mala in srednje velika podjetja ter izvajajo brezplačne revizije na področju inovacij, ki bi podjetjem lahko pomagala vzpostaviti sisteme za čim večji izkoristek inovacij, raziskav ter tehnološkega razvoja.

Dodatna orodja

 
Izvajanje revizije na področju inovacij v okviru projekta PROINCOR. Izvajanje revizije na področju inovacij v okviru projekta PROINCOR.

" Lahko je dobiti ideje, vendar jih je zelo težko koristno uporabiti v resničnem svetu. Revizija na področju inovacij, ki so jo izvedli strokovnjaki za inovacije, je koristila našemu podjetju in projektu motorjev za napredne električne avtomobile. "

Gorazd Lampič, direktor, Elaphe d.o.o., Slovenija

Na začetku projekta so se svetovalci na področju inovacij udeležili strokovnega usposabljanja, v vseh desetih partnerskih regijah pa so pripravili skupne smernice za storitve svetovanja na področju inovacij, ki so jih svetovalci uporabljali za oceno učinkovitosti. Revizijske procese je spremljal zunanji ocenjevalec in s skupino svetovalcev analiziral študije primerov.

Prepoznavanje prednosti in razvoj akcijskih načrtov

Revizije na področju inovacij so malim in srednje velikim podjetjem zagotovile jasno predstavo o stanju njihovih inovacijskih praks in procesov, vključno s prednostmi ter slabostmi. Svetovalci so nato z vodstvom podjetja pripravili akcijske načrte za izboljšanje učinkovitosti. Kadar je bila med revizijo ugotovljena potreba po dodatni pomoči, so regionalne partnerje za podporo inovacij prosili za pomoč pri prenosu raziskav ter tehnologije, uvedbi novih izdelkov in/ali projektov razvoja procesov.

PROINCOR je proučil inovacijsko učinkovitost približno 6 300 malih in srednje velikih podjetij v proizvodnem sektorju in sektorju industrijskih storitev ter izvedel revizije v približno 400 podjetjih. V revizijskih postopkih je skupaj sodelovalo 500 vodstvenih uslužbencev ter 300 zaposlenih, 100 vodstvenih uslužbencev in zaposlenih pa je bilo deležnih neposrednega usposabljanja na področju inovacij. Sistemi upravljanja na področju inovacij so bili izboljšani v 160 podjetjih, uvedli pa so 80 projektov za razvoj izdelkov in procesov, pri čemer so bila v pomoč zajeta taka vprašanja, kot so priprava na naložbe ter transnacionalno sodelovanje.

Sistemi za podporo inovacij

Skupina svetovalcev na področju inovacij v okviru projekta povezuje sisteme za podporo inovacij v vseh sodelujočih regijah, pri čemer se zagotavlja neprekinjen tok informacij in znanja med regijami ter trajnost projekta in njegovih rezultatov. Z analizo rezultatov bodo pripravili priporočila za izboljšanje inovacijskih politik, zlasti tistih, povezanih s podporo za mala in srednje velika podjetja znotraj baltsko-jadranskega koridorja. Z vključevanjem partnerjev iz srednje Evrope PROINCOR pomaga zmanjševati gospodarske neenakosti med vzhodno- in zahodnoevropskimi regijami.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „PROINCOR“ znaša 3 064 047,06 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 2 435 128 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

10/12/2014