Novi koncepti grozda za spodbujanje konkurenčnosti srednje Evrope

Z medsebojnim sodelovanjem inovativnih podjetij in raziskovalnih inštitutov v industrijah v razvoju postajajo grozdi v celotni srednji Evropi bolj konkurenčni.

Dodatna orodja

 

" CluStrat ponuja edinstveno priložnost za nove vpoglede v izvajanje ključnih omogočitvenh tehnologij v tradicionalnih industrijah – na več področjih možne rasti, ki jih je določila zvezna vlada regije Baden-Württemberg. "

Hermann Koch, namestnik enote „Regionalna gospodarska politika politike grozda“, Ministrstvo za finance in gospodarstvo, Baden-Württemberg, Nemčija

Globalni izzivi, kot so staranje prebivalstva v Evropi in podnebne spremembe, ustvarjajo nove tržne priložnosti v novih industrijah. Srednjeevropski partnerji v projektu CluStrat so združili sile pri razvoju konceptov grozda in instrumentov v industrijah v razvoju na področju aktivnega staranja, zelenega gospodarstva in trajnostne mobilnosti.

Partnerji projekta so razvili skupno strategijo za povečanje inovacijskih zmogljivosti in konkurenčnosti grozdov v regiji. Ta strategija temelji na inovacijskem potencialu tradicionalnih industrij in industrij v razvoju, tehnologij ter storitev. Pri tem je potreben medsektorski pristop, ki vključuje ključne omogočitvene tehnologije in hkrati temelji na strategijah pametne specializacije.

Konzorcij je najprej ocenil potencial vsake sodelujoče regije v treh zgoraj navedenih industrijah v razvoju. Z zastavljeno strategijo so se nato v posameznih regijah na podlagi pilotnih ukrepov preskusili novi koncepti grozda. Rezultati in izkušnje teh pilotnih ukrepov so se nato pretvorili v predloge na regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni. Na koncu je skupni načrt ukrepanja razkril, kako bi bilo nove koncepte grozda mogoče uporabiti v praksi.

Stalni dialog

Partnerji so vzpostavili tudi dialog o politiki na regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni. To je trajni proces, ki vključuje oblikovalce politik na vseh ravneh. Namenjen je izmenjavi in preverjanju ugotovitev projekta ter predlaganih ukrepov in priporočil.

Ta sistematičen in k dialogu usmerjen proces povečuje notranje povezovanje in razvoj politik. Prav tako spodbuja medregionalne povezave med grozdi in oblikovalci politik grozda ter hkrati krepi skupno identiteto regije.

Poleg tega strategija povezuje nove tehnologije in storitve z grozdi tradicionalne industrije ter omogoča, da medsektorske težave, kot sta trajnost in spol, pridobijo potrebno pozornost politike. CluStrat je bil priznan kot projekt „Svetilnik“ v okviru strategije EU za Podonavje.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za razširitev projekta „CluStrat – spodbujanje inovacij z novimi koncepti grozda za podporo novim težavam in medsektorskim temam“ znaša 3 691 259 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 2 945 988 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

24/06/2015