Dostopni turizem: čezmejni koroški projekt

Če uporabljate invalidski voziček ali živite s senzoričnimi okvarami, to še ne pomeni, da na dopustu ne uživate. Lahko pa to pomeni, da morate v primerjavi z ostalimi popotniki pri izbiri destinacije upoštevati bolj praktične vidike. Projekt, ki vključuje partnerje iz sosednih območij Avstrije in Slovenije, je ljudem s posebnimi potrebami olajšal obisk tega območja. 

Dodatna orodja

 
Kolesarji s posebnimi potrebami © Arhiv Društva paraplegikov Koroške Kolesarji s posebnimi potrebami © Arhiv Društva paraplegikov Koroške

" Eden od glavnih rezultatov projekta je povečana ozaveščenost. Naše območje zdaj nudi veliko boljše možnosti za turiste s posebnimi potrebami, na voljo pa so tudi izčrpne in aktualne informacije "

Stojan Rozman, koordinator projekta, Društvo paraplegikov Koroške, Slovenija

Partnerji iz Labotske doline v Avstriji in Koroške statistične regije v Sloveniji so sodelovali pri projektu, katerega cilj je bil narediti turizem na tem območju bolj vključujoč. Vzpostavili so stik z lokalnimi podjetji in ustanovami, povečali ozaveščenost in posredovali strokovno znanje. 

Organizirali so tudi usposabljanja, katerih namen je bil razširiti razumevanje posebnih potreb obiskovalcev z različnimi oblikami invalidnosti. Poleg tega so preizkušali in razvijali dejavnosti prostega časa ter kulturne dejavnosti in skrbeli za širjenje informacij.

Ponovna opredelitev turistične panoge

Partnerji so prepričani, da turisti s posebnimi potrebami niso prav nič nenavadni. Njihovo prepričanje se odraža v imenu, ki so ga izbrali za svoj projekt: „Drugačnost je normalna – čezmejni turizem brez ovir“.

Cilji projekta so bili uveljavitev tržnega segmenta, povečanje števila nočitev, razvoj čezmejne mreže podjetij, ki delujejo na področju prostega časa in turizma, spodbujanje gostinskih obratov in nastanitvenih objektov brez ovir ter razvoj in izboljšanje ponudbe za turiste s posebnimi potrebami.

Da bi ustvarili zagon za to akcijo, so partnerji sodelovali s številnimi interesnimi skupinami na svojih straneh širšega koroškega območja, tako da so za pridobitev podpore stopili v stik z organizacijami, s podjetji, z institucijami in lokalnimi oblastmi. Združitev moči čezmejnih območij so opredelili kot način za ustvarjanje mnogo bolj raznolike in posledično bolj privlačne ponudbe za turiste na tem območju, kot bi jo sodelujoča območja lahko zagotovila, če bi delovala posamično. 

Partnerji so organizirali tudi dejavnosti, katerih namen je bil povečati ozaveščenost, kot sta umetnostna razstava in sodelovanje s šolo za turizem. Izdali so veliko različnih publikacij, kot so turistični vodniki in brošure, v katerih so predstavljene posebne ponudbe, ter zemljevid s točkami posebnega pomena v slovenskem Slovenj Gradcu.

Odstranjevanje ovir

V okviru projekta je bilo veliko pozornosti namenjene posredovanju napotkov o tem, kako prostore in storitve narediti dostopne za invalidne turiste. Obsežne izboljšave so bile narejene predvsem na zgradbi projektnega partnerja, gostišča Kainz, kjer je bilo dograjeno dvigalo, dve sobi sta bili preurejeni v skladu s potrebami gostov na invalidskih vozičkih in jedilnica je bila preoblikovana za boljšo dostopnost. Pobuda, ki so jo izvedli v Slovenj Gradcu, je bila osredotočena na razpoložljivost dostopnih javnih stranišč.

Profile zahtev so partnerji pripravili v sodelovanju z združenji, ki predstavljajo posebne ciljne skupine, kot so slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter gibalno ovirane osebe. Projektni partnerji so izvedli ocenjevanje namestitvenih objektov in muzejev, restavracij in rekreacijskih objektov ter določili potrebna izboljšanja. Pri projektu naj bi sodelovalo več kot 40 podjetij.

Poleg ocenjevanja dostopnosti so bila v okviru projekta organizirana tudi usposabljanja, kjer so uslužbenci sodelujočih podjetij in ustanov lahko obogatili svoje razumevanje v zvezi s praktičnimi vidiki potovanja z osebami z različnimi oblikami invalidnosti ter izboljšali svoje sposobnosti glede zagotavljanja podpore, ki bi obiskovalcem lahko koristila. Na podlagi primerov, ki jih je priskrbelo slovensko Društvo paraplegikov Koroške, prav tako projektni partner, so se sodelujoči naučili, kako gostu, ki je gibalno oviran, pomagati, da premaga stopnice, ali kako na vljuden način pritegniti pozornost gluhega gosta, če se nahaja izven njegovega vidnega polja. 

Projekt, katerega vodilni partner je bilo združenje za promocijo turizma v avstrijskem Šentandražu in širši Labotski dolini, se je zaključil maja 2014. Čeprav se je projekt v prvi vrsti osredotočal na goste s posebnimi potrebami, pa izboljšave, ki jih je prinesel, koristijo tudi drugim ciljnim skupinam. Nekatere prilagoditve bodo gotovo koristile denimo tudi starejšim obiskovalcem, so prepričani partnerji, ki še dodajajo, da lahko te izboljšave območje naredijo privlačnejše za starejše turiste. 

 


Celotna naložba in sredstva EU 

Celotna naložba v projekt „Anders ist normal — Grenzüberschreitender barrierefreier Tourismus / Drugačnost je normalna — čezmejni turizem brez ovir“ znaša 577 853 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 322 260 EUR iz operativnega programa Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2007–2013. Naložba spada pod prednostno nalogo „Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje“.

 


Predlagani datum

25/09/2017