L2P-2020PLUS: poklicno usposabljanje za čezmejno avstrijsko in slovensko mladino

Zaposlitvene možnosti mladih, ki živijo v obmejni regiji med Slovenijo in Avstrijo, so se izboljšale po zaslugi programa za pridobivanje kvalifikacij na sekundarni ravni, ki je bil načrtovan za izpolnjevanje potreb po delovni sili v tem območju.

Dodatna orodja

 
The L2P-2020 project team. The photo was taken at the presentation of the survey ‘youth on the cross border market’. ©Stadtgemeinde Bad Radkersburg/WOCHE 2017 The L2P-2020 project team. The photo was taken at the presentation of the survey ‘youth on the cross border market’. ©Stadtgemeinde Bad Radkersburg/WOCHE 2017

" Dodatno usposabljanje, ki je del formalnega izobraževanja v srednjih šolah in prilagojeno našim regionalnim potrebam, je inovativen pristop, s katerim imajo mladi boljše možnosti na čezmejnem trgu dela. "

Daniela Leopold-Sommer, vodja projekta

Prebivalstvo v regijah Vzhodna Štajerska in Pomurje, ki ležita na meji med Slovenijo in Avstrijo, se zaradi preseljevanja mladih v mestna območja in tuje države stara. To so predvsem kmetijska območja s centri za zdravje in dobro počutje ter termalnimi zdravilišči. Turistična panoga je pomemben vir prihodkov za regijo, a ji ne uspeva privabiti in zadržati mladih, ki vstopajo na trg dela.  

Projekt je ustvaril nove poklicne možnosti za tiste, ki predčasno opustijo šolanje, saj jim ponuja dodatno usposabljanje na sekundarni ravni, kar v regiji do zdaj ni bilo na voljo. Izvedena je bila študija za ugotavljanje izzivov na področju izobraževanja. Na podlagi rezultatov so bili v sodelovanju z lokalnimi podjetji zasnovani programi usposabljanja. Ta podjetja so učencem nato ponudila pripravništva. Upamo, da bo program spodbudil mlade, da bodo na regijo gledali kot na kraj, v katerem lahko ostanejo in v njem živijo. 

Študija trga dela

Zaradi potrebe po razumevanju stanja na trgu dela za mlade je bila v sklopu projekta zasnovana študija z naslovom „Youth on the cross-border job market“ (Mladi na čezmejnem trgu dela). Z njeno pomočjo so bili ugotovljeni izzivi, ki bi jih bilo mogoče odpraviti z medregionalnim izobraževalnim sistemom na obeh straneh meje. 

Zbiranje podatkov za študijo je potekalo na tri načine. Podjetja v teh območjih so sodelovala v spletni anketi, ki je bila na voljo v nemškem, slovenskem in angleškem jeziku. Opravljeni so bili pogovori z učenci v šolah in s podjetji ter v sklopu ciljnih skupin.

Na podlagi rezultatov raziskave so bili oblikovani dodatni tečaji usposabljanja za dijake na gimnaziji Bundes-Oberstufenrealgymnasium Bad Radkersburg v Avstriji. Učni načrt, imenovan Matura +, je na voljo v nemškem, slovenskem in angleškem jeziku, namenjen pa je izobraževanju na področju podjetništva in razvoju poslovnih, socialnih ter digitalnih spretnosti in znanj.

Čezmejno usposabljanje

Opravljeno je bilo iskanje evropskega podjetja, ki bi lahko usposobilo učitelje za poučevanje po pripravljenem učnem načrtu. Skupina osmih učiteljev iz Gimnazije Murska Sobota se je udeležila enoletnega usposabljanja v Avstriji, da bi pridobili znanje na različnih področjih. Za večjo spodbudo pri učenju so imeli na voljo spletna in druga orodja. Učiteljem so za doseganje modula usposabljanja ponudili tri različne ravni. Pripravili so prilagojeni pristop, s katerim bi usposabljanje ponudili učencem njihove šole v slovenščini.

Učencem so za vsako šolsko raven ponudili štiri ure dodatnega usposabljanja. Za uspešen zaključek usposabljanja so morali opraviti pripravništvo v podjetju v svojem območju. To je koristilo sodelujočim podjetjem, saj so lahko z vključevanjem učencev odpravili pomanjkanje kvalificiranih delavcev, za učence pa je to bila priložnost za pridobitev delovnega mesta. Do aprila 2019 je 20 dijakov uspešno opravilo pripravništvo v različnih lokalnih podjetjih.

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba v projekt „L2P-2020Plus. Learn to Perform in work life 2020+“ znaša 786 281 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 668 338 EUR iz operativnega programa „Interreg V-A Slovenija-Avstrija“za programsko obdobje 2014–2020. Naložba spada pod prednostno nalogo „Delovna mesta, rast in naložbe“.

 

Predlagani datum

26/09/2019