Sodelovanje v srednji Evropi spreminja navade in prispeva k zmanjšanju porabe energije v stavbah

Projekt, ki zajema osem regij v sedmih evropskih državah, prispeva k varčevanju energije s spreminjanjem navad ljudi, ki delajo v različnih javnih stavbah ali jih uporabljajo. V projektu Together – Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction (Skupaj – za učinkovitost z zmanjšanjem porabe energije) je sodelovalo 84 šol, muzejev, športnih dvoran in javnih uradov. Več kot 10 000 ljudi, med katerimi so bili tudi učenci, učitelji in javni uslužbenci, je odprtih rok sprejelo metode projekta in pri tem prihranilo približno 800 kWh energije.

Dodatna orodja

 
The Together project sought to encourage people to save energy in public buildings in seven European countries. ©Together The Together project sought to encourage people to save energy in public buildings in seven European countries. ©Together

" Pomembne so navade! Z energijo varčujejo ljudje, ne stavbe! Končni uporabniki morajo vedeti, ali sami učinkovito prispevajo k uresničevanju ciljev zmanjšanja porabe energije in ustvarjajo pozitivne rezultate. S povratnimi informacijami se krepi zavzemanje za nadaljnje ravnanje na energijsko učinkovit način. "

Antonio Zonto, vodja projekta

Številni programi varčevanja z energijo so osredotočeni na strukturne spremembe stavb z zagotavljanjem notranje izolacije, posodobitvijo panelov ali uvedbo zelene energije. Toda v okviru projekta Together se je izvajal drugačen pristop k zmanjševanju stroškov energije in emisij toplogrednih plinov. Cilj je bil spremeniti navade uporabnikov in obiskovalcev stavb. 

Skupna prizadevanja

Da bi uresničili ta cilj, je projektna ekipa sprejela številne ukrepe, ki so se izvajali v okviru osmih regionalnih pilotnih ukrepov. Razvila je program „usposobi izvajalca usposabljanj“, v katerem se je 250 oseb učilo, kako je mogoče s spremembami navad varčevati z energijo. Ti izvajalci usposabljanj so pomagali izvajati program Together v sodelujočih pilotnih projektih in stavbah. 

Projektna ekipa je uvedla tudi sistem merjenja porabe energije s pametnimi merilniki. Cilj je bil pokazati vsem uporabnikom stavb, kako lahko njihove navade vsak dan prispevajo k drugačnim rezultatom. Naprave za spremljanje porabe energije, ki so bile vgrajene v 71 od 84 sodelujočih stavb, so sproti prikazovale porabo energije na opaznih velikih zaslonih na javnih mestih. 

Izvajali so tudi različne igre ter poučne in zabavne dejavnosti, s katerimi so ljudi seznanjali s pomenom osebnega ukrepanja pri varčevanju z energijo. Te dejavnosti so dopolnjevale komunikacijsko kampanjo projekta, ki se je izvajala prek več kanalov in v okviru pilotnih projektov.

Trajne spremembe

Čeprav se je ta projekt končal maja 2019, skupina Together meni, da je ustvaril trajne kulturne spremembe. Iz dejavnikov, ki posameznikov ne spodbujajo k spremembam – glede na to, da uporabniki javne stavbe ne plačujejo računov za energijo iz lastnega žepa –, je nastala kolektivna spodbuda, ki ne zadeva samo sprememb navad posameznikov, temveč tudi vključevanje drugih ljudi. Med drugimi ukrepi za zmanjšanje porabe energije, ki ne predstavljajo visokega stroška, so bili tudi iskanje boljših načinov uporabe prostorov v stavbah in spremembe v organizacijskih postopkih.

Projekt Together se je izvajal v regijah v Italiji, na Češkem, Hrvaškem, v Sloveniji ter na Slovaškem, Madžarskem in Poljskem.

Celotna naložba in sredstva EU

Skupna naložba za projekt „Together: Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction“ znaša 2 330 175 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 1 958 559 EUR iz operativnega programa „Interreg Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2014–2020. Naložba spada pod prednostno nalogo „Nizkoogljično gospodarstvo“. 

 

Predlagani datum

19/11/2019