Poslovno omrežje podpira podjetnice na avstrijsko-slovenski meji

Po zaslugi ženskega poslovnega omrežja, ki spodbuja izmenjavo znanja, čezmejno sodelovanje in prve korake k internacionalizaciji, sedaj podjetnice ob avstrijsko-slovenski meji širijo svoja podjetja.

Dodatna orodja

 
Cross-border workshop and B2B in Moravske Toplice, Slovenia, in September 2018 with women entrepreneurs from Austria and Slovenia ©Mitja Peterka, Projektpartner regioWIN PP04 LUMS Cross-border workshop and B2B in Moravske Toplice, Slovenia, in September 2018 with women entrepreneurs from Austria and Slovenia ©Mitja Peterka, Projektpartner regioWIN PP04 LUMS

" Osebno mislim, da so poleg čezmejnega sodelovanja in internacionalizacije dejavnosti med podjetnicami ‚učna partnerstva‘, ki so nastala na različnih ravneh, največji uspeh. Podjetnice in projektni partnerji so s svojimi organizacijami prišli do novega znanja in veščin, kar bo imelo pozitiven in dolgotrajen vpliv na njihove gospodarske dejavnosti. Spoznali smo, kateri so dejavniki uspeha za uspešno sodelovanje in kje ležijo kamni spotike. "

Claudia Krobath, projektni vodja in generalna direktorica IRS, Gradec

Projekt se osredotoča na podjetnice ob avstrijsko-slovenski meji, kjer ženske ustanavljajo podjetja tudi zaradi pomanjkanja služb, kar jim v teh pretežno podeželskih regijah zagotavlja gospodarsko krepitev. Vendar pa tem podjetjem večkrat primanjkuje sposobnosti na ključnih področjih, kot so mreženje, čezmejno sodelovanje, izmenjava znanja, trženje in oglaševanje inovacijskega potenciala – če jih omenimo samo nekaj. 

Za spopadanje z omenjenim je tako v sklopu projekta nastalo žensko poslovno omrežje s 119 podjetnicami. Rezultat je okvir sodelovanja, ki spodbuja redno izmenjavo znanja. Podjetnice z različnimi spretnostmi in znanjem so se povezale, da bi s tem dale pobudo projektom o internacionalizaciji, ustvarjeno pa je bilo tudi orodje v 10 korakih, ki omogoča taka prizadevanja. Ves ta trud je že privedel do novega čezmejnega sodelovanja. 

Čezmejna vrednostna veriga

Velik del ženskih podjetij je mikropodjetij, ki se osredotočajo na njihove osrednje kompetence in ki jim primanjkuje zavedanja o pomembnosti čezmejnih dejavnosti pri spodbujanju poslovnega razvoja. Postopek v več korakih tega projekta je spodbudil podjetnice, da se pričnejo zavedati novih priložnosti in trgov zunaj meja njihovih držav. 

V sklopu projekta je potekalo več kot 100 dejavnosti. Poleg vzpostavitve omrežja se je izvedlo tudi pet čezmejnih dogodkov o poslovanju med podjetji. Prav tako je bilo izpeljanih 66 regionalnih dogodkov in 10 čezmejnih ekskurzij o zbiranju informacij, pri katerih so projektni partnerji sodelovali pri obiskovanju podjetij na kraju samem. Organiziranih je bilo tudi sedemnajst regionalnih in šest čezmejnih delavnic. 

Izmenjava znanja

Projektni partnerji, vzorniki in strokovnjaki so prispevali svoje znanje o primernih temah z namenom, da bi skupaj ustvarili znanje in veščine znotraj omrežja. Ustvarjeni sta bili storitev za mala in srednje velika podjetja z osmimi moduli ter spletna platforma, ki je omogočila postavitev 85 profilov podjetnic na splet.

Udeleženke so si izmenjale strokovno znanje in izvedele več o ciljnih ter mednarodnih trgih, kot tudi o pravnih vidikih, komunikaciji in mehkih veščinah. Za vsa ta področja so potekala tudi usposabljanja, projektni partnerji pa so podjetnicam ves čas zagotavljali izjemno podporo.

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba v projekt „regioWIN“ znaša 850 754 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 723 141 EUR iz operativnega programa „Interreg V-A Slovenija-Avstrija“ za programsko obdobje 2014–2020. Naložba je del prednostne naloge „Krepitev čezmejnih raziskav, inovacij in konkurenčnosti“.

 

Predlagani datum

12/06/2019