PEFMED: ustvarjanje trajnostnega agroživilskega sektorja v Sredozemlju

Evropski okoljski odtis proizvoda lahko ob pravilni uporabi pomaga sredozemskemu agroživilskemu sektorju, da postane bolj trajnosten. Namen projekta PEFMED, ki ga financira EU, je pomagati sredozemskim agroživilskim podjetjem, da usmerjajo in izvajajo kompleksen okvir okoljskega odtisa proizvoda ter izkoristijo ugodnosti, ki jih ponuja.

Dodatna orodja

 
Picture taken during a PEFMED pilot action in a vineyard in Apulia, Italy. ©Michele Vitiello, 2019 Picture taken during a PEFMED pilot action in a vineyard in Apulia, Italy. ©Michele Vitiello, 2019

" Sir feta je tradicionalni proizvod z zaščiteno označbo porekla, ki ima dolgo zgodovino in je izdelan iz ovčjega in kozjega mleka. V pilotni fazi projekta PEFMED smo preizkusili metodologijo PEF za mlečne izdelke v proizvodnji sira feta. Na podlagi teh preizkusov smo oblikovali pomembne predloge in priporočila, da bi zagotovili zanesljivost in reprezentativnost v tej posebni kategoriji proizvodov. "

Ioannis Vastardis, operativni direktor obrata za predelavo mleka, Delta Foods S.A.

Agroživilski sektor ima bistveno vlogo pri gospodarski in družbeni blaginji sredozemskih držav. Žal pa ustvarja velik okoljski odtis. Ker je trajnost čedalje pomembnejša za vlade in potrošnike, se mora sektor prilagoditi. 

Okoljski odtis proizvoda, ki ga je Evropska komisija razvila leta 2013, je usklajena metoda za količinsko opredelitev vpliva proizvoda na okolje v njegovi celotni življenjski dobi: od pridelave do predelave, prevoza, porabe in odstranjevanja.

Prilagojeno orodje za izboljšanje agroživilske dejavnosti

Metoda PEFMED združuje okoljski odtis proizvoda z edinstvenim orodjem, tj. kazalnikom socialno-ekonomske uspešnosti (SE-KPI). To orodje, ki ga je razvil projektni partner DNV GL, pomaga opredeliti, na katerih področjih lahko podjetje izboljša svoje delovanje v zvezi s socialno-ekonomskimi vprašanji, kot so človekove pravice, delovni pogoji, zdravje in varnost, kulturna dediščina in upravljanje. Poleg tega je orodje mogoče prilagoditi za izpolnjevanje posebnih potreb delavcev, lokalnih skupnosti, potrošnikov in drugih zainteresiranih strani.

Metoda PEFMED je bila preizkušena v devetih sredozemskih agroživilskih verigah in grozdih: 

  • sir: Lombardija, Italija; Tesalija, Grčija in zahodna Slovenija, Slovenija
  • razsoljeno meso: Katalonija, Španija
  • oljčno olje: Andaluzija, Španija in Provence-Alpes-Côte d'Azur, Francija
  • vino: Apulija, Italija
  • krma: Alentejo, Portugalska
  • ustekleničena voda: Auvergne-Rhône-Alpes, Francija 

Na podlagi rezultatov teh preizkusov so projektni raziskovalci razvili trajnostni poslovni načrt, ki ga lahko vsako sodelujoče podjetje uporabi za izvajanje okoljskih in socialno-ekonomskih izboljšav. Načrti podrobno določajo, kako se rešitve lahko vključijo v strategijo podjetja, in vsebujejo informacije o časovnem načrtu, stroških in koristih.

Daljnosežen vpliv

Poleg orodja SE-KPI je projektni partner CRITT razvil edinstveno orodje za izračun okoljskega odtisa oljčnega olja in embalirane vode. Po kratkem posvetovanju o uporabi teh orodij, ju podjetja lahko vključijo v svojo strategijo upravljanja. Obe orodji sta na voljo brezplačno na platformi wiki o projektu PEFMED. 

V pilotni fazi projekta PEFMED je sodelovalo skupaj 56 podjetij (devet podjetjih, ki proizvajajo končne proizvode, in dobavitelji). S podporo regionalnih agroživilskih združenj, kot so Federalimentare, FIAB, FIPA, GZS, ANIA in SEVT, se bodo metoda in koristi projekta PEFMED začeli uporabljati v več kot 100 podjetjih po vsej sredozemski regiji v okviru dogodkov za širjenje informacij, usposabljanj in čeznacionalnih delavnic.

Povezave

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba v projekt „PEFMED – Ocena okoljskega odtisa proizvoda v regionalnem agroživilskem proizvodnem sektorju sredozemske regije za povečanje inovacij in tržne vrednosti“ znaša 2 438 360 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 2 072 606 EUR iz čeznacionalnega programa sodelovanja „Sredozemlje“ za programsko obdobje 2014–2020.

 

Predlagani datum

18/09/2019