InduCult2.0: odkrivanje industrijske kulture v Srednji Evropi

Osem regij v srednji Evropi se je povezalo z namenom raziskovanja in izkoriščanja svoje bogate industrijske kulture. Cilj projekta InduCult2.0 je, da se z izboljšanjem identitete in podobe teh regij doseže zagotavljanje boljših razmer za življenje in delo ter privlačnejše lokacije za vlagatelje in turiste.

Dodatna orodja

 
Eight regions in central Europe have come together to explore and exploit their rich industrial culture and make better places to work and live. ©InduCult2.0 Eight regions in central Europe have come together to explore and exploit their rich industrial culture and make better places to work and live. ©InduCult2.0

" Napredna industrijska kultura krepi povezave med družbo in industrijo: kot vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo regij ustvarja avtentično dinamično identiteto za lokalno prebivalstvo in izboljšuje podobo, ki jo vidijo ljudje, ki živijo zunaj teh regij. Poleg številnih drugih pozitivnih učinkov menimo, da je razvita industrijska kultura temeljni ključni dejavnik v bližajoči se industrijski tranziciji, ki oblikuje družbeni temelj za pametno specializacijo. "

Carsten Debes, koordinator projekta

Projekt izboljšuje povezave med muzeji, podjetji, šolami in ustvarjalnimi industrijami z namenom ustvarjanja kulturnih sinergij. InduCult2.0 omogoča partnerskim regijam in zainteresiranim stranem, da na številne načine izkoristijo svoj kulturni potencial, povezan z industrijo. Regije so združile moči v nadnacionalnem učnem omrežju za izmenjavo znanj ter spodbujanje konceptov in pilotnih ukrepov. Pobude, razvite v okviru projekta, so prilagojene posebnim regionalnim okoliščinam.

Pilotni ukrepi

Začeli so izvajati številne pilotne ukrepe, med drugim gostitev dogodkov, umetniških in drugih razstav, kjer se predstavlja industrijska kultura. Vzpostavljena so bila na primer ustvarjalna vozlišča, da bi mestom pomagala oživiti stare industrijske obrate kot zanimive kraje za življenje in delo. Lokalne organizacije, kot so stanovanjske zadruge in odbori, skupaj zagotavljajo obiskovalcem priložnost, da počitnice preživijo na „taborjenju v industrijskih krajih“. Poleg tega so direktorji industrijskih muzejev in izvršni direktorji podjetij združili moči, da bi najstnikom, ki obiskujejo šole, pomagali razumeti njihovo regionalno kulturo – festivali, kot je „dnevi industrijske kulture“, so se v Avstriji, Italiji in Nemčiji izkazali za uspešno orodje za doseganje tega cilja.

Partnerstvo InduCult deluje z določanjem ukrepov in strategij na lokalni in regionalni ravni prek ciljnih skupin za industrijsko kulturo. Znanstveni partnerji nato opredelijo skupno podlago regij, ki se razvije v nadnacionalno strategijo za usmerjanje dejavnosti v prihodnosti. Kot zadnji korak bo v okviru projekta vzpostavljeno osrednje evropsko omrežje industrijske kulture, kjer se lahko spodbuja strategijo v pomoč regijam pri nadaljnjem izkoriščanju zanje značilnega kulturnega potenciala.

Partnerstvo

Predstavniki projektnih partnerjev so: občina Leoben, Avstrija; Kompetenčni center Stebo za razvoj skupnosti, Belgija; Sisaško-moslavaška županija, Hrvaška; okrožje Zwickau, Nemčija; Okrajno združenje lokalnih akcijskih skupin regije Karlovy Vary, Češka republika; Center za gospodarski razvoj Opoljskega vojvodstva, Poljska; Zbornica za trgovino, industrijo, obrtništvo in kmetijstvo Padove, Italija; in Poslovno podporni center Kranj, Slovenija.

Projektne dejavnosti podpirata dve akademski ustanovi: Institut za regionalno geografijo Leibniz v Leipzigu (Nemčija) ter katedra za geografijo in regionalno znanost Univerze v Gradcu v Avstriji.

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba v projekt „InduCult2.0 – živa industrijska kultura“ znaša 3 000 295 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 2 448 851 EUR iz operativnega programa „Interreg Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2014–2020. Naložba spada pod prednostno nalogo „Sodelovanje na področju naravnih in kulturnih virov za trajnostno rast v Srednji Evropi“.

Predlagani datum

27/02/2019