Spodbujanje trajnostnega sektorja potniških ladij v Sredozemlju

Projekt LOCATIONS, ki ga financira EU, si prizadeva povečati gospodarske prednosti, ki jih obalnim skupnostim v Sredozemlju prinaša turistično križarjenje, in hkrati zmanjšati negativni vpliv, ki ga ima na mobilnost v mestih in okolje.

Dodatna orodja

 
The LOCATIONS project is addressing the impact cruise ship passengers have on urban mobility and the environment in the places they come ashore. ©Rodolfo Riccamboni 2017 The LOCATIONS project is addressing the impact cruise ship passengers have on urban mobility and the environment in the places they come ashore. ©Rodolfo Riccamboni 2017

" Z mojega stališča projekt LOCATIONS ozavešča ljudi, da moramo pri doseganju okoljske kakovosti, preoblikovanju zemljišč in spodbujanju razdeljenosti prometa sodelovati prav vsi. Z boljšim izkoriščanjem območja, tj. z izboljšanjem poti in načrtov poti, ki ljudem omogočajo trajnostno raziskovanje območja, je mogoče zadostiti potrebam vseh. "

Nicola Scanferla, občina Ravena, projektni partner

Križarski turizem je za Sredozemlje lahko tako blagoslov kot tudi prekletstvo. Po eni strani ladje pomenijo številne prednosti za pristanišča pristanka in okoliška območja. Po drugi strani pa lahko ogromno število potnikov na krovu povzroči pravo razdejanje v mestih, preobremeni njihove prometne sisteme in preplavi mirne soseske, kjer so številni prebivalci našli svoj dom.

Sodeč po napovedih, bi naj industrija križarjenja v prihodnjih letih v svetovnem merilu presegla 25 milijonov potnikov, zato je treba obravnavati vpliv, ki ga potniki na potniških ladjah imajo na mobilnost v mestih in okolje. 

Cilj projekta LOCATIONS, ki ga financira EU, je prav to – doseči ravnovesje med krepitvijo gospodarskih prednosti križarskega turizma in sočasnim blaženjem negativnega vpliva, ki ga ta sektor ima na okolje in mobilnost v mestih. Za doseganje tega cilja projekt nudi pomoč javnim upravam pri oblikovanju osnutkov načrtov za nizkoogljične prometne sisteme in mobilnost (LCTP). Namen projekta je z izboljšanjem pretoka potnikov s potniških ladij in tovora razbremeniti mestni promet in zmanjšati emisije toplogrednih plinov.

Dolgoročna vizija

LCTP mestom nudi dolgoročno vizijo glede prometa v mestih. S postopkom načrtovanja integriranega prometa in rabe zemljišč obravnava tako podnebne spremembe kot razvoj. Postopek načrtovanja zajema vse elemente prometa v mestih in določa dvosmerni odnos med razpoložljivo mobilnostjo ter posameznikovo željo po mobilnosti.

LCPT-ji so bili v sklopu projekta LOCATIONS razviti in se pilotno izvajajo v sedmih pristaniških mestih: v Lizboni, Malagi, Raveni, Trstu, Reki, Zadru in Draču.

Namen teh pilotnih načrtov je preizkusiti določene opredeljene ukrepe. Vsi potrjeni ukrepi so objavljeni v katalogu dejavnosti, ki jih lokalne oblasti lahko uporabijo za pripravo lastnega LCTP-ja. 

Vsega skupaj je bilo upoštevanih več kot 40 ukrepov, ki so bili združeni v naslednje kategorije: 

  • hibridna, čista in električna vozila, 
  • dostopnost pristanišč, 
  • dostopnost,
  • intramodalnost, izdaja vozovnic in tarife,
  • izboljšanje možnosti za kolesarjenje in hojo ter s tem povezanih storitev,
  • upravljanje dostopa in cestnine, 
  • upravljanje/določitev cen parkirišč, 
  • sprotne informacije in informacije za uporabnike cest.

LCTP v praksi

Primer, kako LCTP deluje v praksi, je italijansko mesto Ravena. Potniški terminal je od mestnega središča oddaljen 15 km, načrt pa predvideva vzpostavitev omrežja za kolesarje in pešce ter sistem za iskanje poti.  Sistem uporablja sistem za skupno rabo električnih koles, s katerim povezuje terminal s številnimi naravnimi znamenitostmi v bližini in mestnim središčem. Projekt preusmerja promet v bližini pristanišča in tako zmanjšuje vpliv, ki ga imajo avtobusi za prevoz potnikov s potniških ladij na lokalno prebivalstvo.

Vsega skupaj je bilo zasnovanih 14 modularnih paketov; vsak med njimi mestom nudi specifične ukrepe za reševanje težav glede mobilnosti, ki jih ustvarjajo potniške ladje. Izkušnja, ki jo prinaša projekt LOCATIONS, se prek mednarodnih ukrepov za krepitev zmogljivosti in čezmejnih možnosti za izobraževanje na področju trajnostne mobilnosti širi po vsem Sredozemlju. V sklopu projekta je bila sprožena kampanja ozaveščanja turistov, katere namen je turiste spodbuditi, da ne skušajo negativno vplivati na kakovost življenja lokalnega prebivalstva. 

Video

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba projekta »LOCATIONS – nizkoogljični prometni sistemi v ciljnih mestih potniških ladij« znaša 3.012.605 EUR, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 2.334.793 EUR iz operativnega programa »Interreg V-B za Sredozemlje«, instrument za predpristopno pomoč pa 225.921 EUR za programsko obdobje 2014–2020. Naložba je del prednostne naloge »Energetska unija in podnebje«.

 

Predlagani datum

29/05/2019