Enotnejši razvoj e-mobilnosti v Alpah

Cilj projekta e-MOTICON je podpreti javne uprave v alpskih regijah, da se zagotovi enotnejši razvoj e-mobilnosti z omogočanjem vsesplošnega širjenja javnega dostopa do polnilnih postaj za električna vozila in njihove povečane interoperabilnosti. Za ta namen oblikuje nadnacionalno strategijo, ki združuje prostorsko načrtovanje, inovativne poslovne modele in tehnologije, trajnostne vzorce mobilnosti ter instrumente in politike za energetsko učinkovitost.

Dodatna orodja

 
A road running through an Alpine landscape ©Marta Corsetti A road running through an Alpine landscape ©Marta Corsetti

" Menimo, da nam bo projekt e-MOTICON pomagal uresničiti okoljske cilje, ki spodbujajo razširjanje električnih vozil v Sloveniji, na primer pridobiti do 70 % e-vozil v javnem voznem parku. "

Matjaž Vrčko, opazovalec v okviru projekta e-MOTICON, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije

Strategija, pripravljena v okviru tega projekta, bo podprla javne uprave na območju nadnacionalnega „alpskega prostora“ pri razvoju enotnega, interoperabilnega vsealpskega omrežja električnih polnilnih postaj, ki so enostavne za uporabo in podprte z uporabniku prijaznimi informacijami.

Prav tako bo okrepila čezmejno sodelovanje med javnimi upravami glede načrtovanja infrastrukture za polnjenje ter spodbujala celostni pristop k razvoju e-mobilnosti. S tem bi se morala izboljšati sposobnost javnega sektorja za sodelovanje z zasebnim sektorjem na področju infrastrukturnega načrtovanja.

Omejeno uvajanje e-mobilnosti

Medtem ko so alpske skupnosti vlagale v e-mobilnost kot način za ustvarjanje bolj trajnostnega prometa in zmanjšanje emisij CO2, pa ostaja njena uporaba v regiji omejena. Razlog za to je poleg visokih stroškov za električna vozila tudi pomanjkanje nadnacionalnih kartografskih orodij in operativnih strategij, zaradi česar je razpoložljivost polnilnih postaj različna. Število postaj namreč sega od 15 postaj na milijon prebivalcev na nekaterih območjih do 235 postaj na milijon prebivalcev na drugih, število električnih vozil pa od 70 do 470 na milijon prebivalcev.

Ključni element pri spodbujanju e-mobilnosti je povezovanje načrtovanja ustrezne infrastrukture s funkcionalnim in prostorskim načrtovanjem ter načrtovanjem energetske učinkovitosti. Kljub temu se številne javne uprave ne zavedajo potrebe po celostnem načrtovanju in niso seznanjene z najbolj inovativnimi tehnologijami in poslovnimi modeli na tem področju. Poleg tega pogosto sprejmejo pristop, ki je po obsegu izključno lokalen, zaradi česar nastanejo težave na področju interoperabilnosti, ki so ena izmed glavnih ovir za širjenje e-mobilnosti.

Razširitev možnosti za nizkoogljični prevoz

e-MOTICON zbira podatke in pripravlja scenarije za izboljšanje znanja na področju e-mobilnosti in razumevanje ovir za dolgoročno načrtovanje. Za podporo strategije bo uporabil tudi zbrane informacije o ozaveščenosti državljanov in sprejemanju novih tehnologij ter sistemov medsebojnega delovanja končnih uporabnikov.

Partnerji pripravljajo na podlagi analize politik, poslovnih modelov in tehnoloških rešitev belo knjigo o načrtovanju polnilnih postaj v skladu z zahtevami, ki so določene v nadnacionalnih in regionalnih akcijskih načrtih. Pripravljajo tudi zbirko orodij za določanje zahtev omrežja in jo preskušajo v treh pilotnih ukrepih.

Poleg tega se z ustvarjanjem v okviru projekta nadnacionalne skupnosti, ki jo tvorijo predstavniki industrije, raziskav, regionalnih agencij, končnih uporabnikov in javnega prevoza, krepita sposobnost načrtovanja ter sodelovanja v okviru javnih uprav in soglasje v korist vseh uporabnikov prevoznih storitev.

Na podlagi dobrih praks na področju interoperabilnosti in evropskega okvira gostovanja bo strategija e-MOTICONA vodila do sprejetja inovativnih instrumentov načrtovanja za namestitev interoperabilne polnilne infrastrukture po vsej alpski regiji. Te instrumente se lahko uporabi tudi za povečanje možnosti nizkoogljičnega prevoza po vsej EU.

Celotna naložba in sredstva EU 

Celotna naložba v projekt „e-MOTICON – nadnacionalna strategija e-mobilnosti za interoperabilno skupnost in povezovanje v alpskem prostoru“ znaša 2 085 556 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 1 772 722 EUR iz operativnega programa „Alpski prostor“ za programsko obdobje 2014–2020.

Predlagani datum

02/11/2018