GRETA – Iskanje načinov za izkoriščanje virov geotermalne energije v alpski regiji Evrope

GRETA je medregionalni projekt, ki se izvaja v šestih državah in spodbuja uporabo plitve geotermalne energije, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje po energiji za ogrevanje v Alpah. V okviru tega projekta je potekalo že več dejavnosti in sodelovanj med deležniki, katerih namen je bil zapolniti vrzeli v znanju in oblikovati orodja za izvajanje politik na področju plitve geotermalne energije. Razvile so se različne metode, ki so se integrirale v orodje WEB-GIS za količinsko opredelitev možnosti za izkoriščanje tovrstne energije.

Dodatna orodja

 
The GRETA interregional project promoted the use of near-surface geothermal energy (NSGE) in six countries, to meet increasing demand for sources of heating. ©GRETA The GRETA interregional project promoted the use of near-surface geothermal energy (NSGE) in six countries, to meet increasing demand for sources of heating. ©GRETA

" V okviru projekta GRETA so bile razvite metode za količinsko opredelitev možnosti za izkoriščanje plitve geotermalne energije. S svojimi dejavnostmi smo uspešno krepili ozaveščenost številnih organizacij, ki danes preučujejo možnosti za vključitev plitve geotermalne energije v svoje energetske strategije. Upamo, da bo to prispevalo k znatnemu zmanjšanju emisij CO2 v alpski regiji. "

Kai Zosseder, koordinator projekta

Plitva geotermalna energija je široko dostopen, vendar premalo izkoriščen vir. Je obnovljiv vir energije, ki ne povzroča nobenih neposrednih emisij onesnaževal, se ne spopada s težavami v dobavni verigi in ne posega v pokrajino. V okviru projekta GRETA so bili oblikovani smernice in orodja, ki občinam in upravnim enotam v alpski regiji omogočajo, da vključijo plitvo geotermalno energijo v svoje energetske načrte in strategije. 

Smernice za uporabo plitve geotermalne energije so objavljene na spletnem mestu CESBA-WIKI, tj. platformi, ki spodbuja trajnost grajenega okolja v Evropi. S projektom je bila vzpostavljena tudi geotermalna učna pot v Sloveniji in oblikovan katalog primerov dobre prakse, ki pomaga širiti znanje o izvajanju sistemov plitve geotermalne energije.

Uspeh študij primera

Projekt GRETA je oceno možnosti za izkoriščanje plitve geotermalne energije in njeno vključitev v energetske politike predstavil v šestih nacionalnih, regionalnih in lokalnih študijah primerov iz alpske regije in širšega območja. Ta območja so Parc des Bauges v Franciji, dolina Aoste v Italiji, regija Davos v Švici, okrožje Oberallgäu v Nemčiji, regija Saalbach v Avstriji in občina Cerkno v Sloveniji.

Občine v teh območjih si s pomočjo metod, integriranih v orodje WEB-GIS, danes prizadevajo za vključevanje plitve geotermalne energije v svoje energetske akcijske načrte. 

Ukrepanje v teh regijah bo predstavljalo primere dobre prakse za druge upravne enote v alpski regiji, ki želijo izkoristiti ta naravni vir. S sodelovanjem deležnikov se je povečalo tudi znanje o plitvi geotermalni energiji. Ta je zdaj del energetskih politik na različnih ravneh v regiji Piemont, Münchnu in salzburškem okrožju ter v Energetskem konceptu Slovenije.

Poleg tega je projekt GRETA pokazal, da se plitva geotermalna energija lahko uporabi v nišah, kot so dobava energije za drsališča, bazene in zavetišča na velikih višinah.

Celotna naložba in sredstva EU 

Celotna naložba v projekt „GRETA“ znaša 2 962 952 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 2 308 232 EUR iz programa „Alpski prostor EU-Interreg“ za programsko obdobje 2014–2020. Naložba je del prednostne naloge „Instrumenti nizkoogljične politike“.

Predlagani datum

04/03/2019