Energy@School: varuhi „pametnih energetskih“ šol

Mladi bodo imeli ključno vlogo pri prehodu Evrope na ogljično nevtralno celino. Učenci so se v sklopu programa Energy@School usposabljali, da bi postali „mlajši varuhi energije“. Rezultat tega pristopa ozaveščanja so bile občutne izboljšave na področju energijske učinkovitosti, ki so jih dosegle sodelujoče šole in jih je mogoče uporabiti tudi v drugih regijah. Projekt je pokazal, da s tem, ko mladi prevzamejo večjo odgovornost, dosežemo enak učinek, kot ga imajo dragi obnovitveni ukrepi.

Dodatna orodja

 
Pupils and teachers of the Istituto Comprensivo L. Battaglia in Fusignano, Italy. Awareness-raising and behaviour change helped ensure the success of the Energy ©Energy@School Pupils and teachers of the Istituto Comprensivo L. Battaglia in Fusignano, Italy. Awareness-raising and behaviour change helped ensure the success of the Energy ©Energy@School

" Inovativna in ključna zamisel je izboljšati energetsko učinkovitost v šolah s pomočjo t. i. varuhov energije, ki bi učence, učitelje, osebje in strokovnjake spodbudili k vključitvi v oblikovanje „energetsko pametnih“ šol. Pristop programa Energy@School (tj. „energija v šoli“) zagotavlja udeležbo vseh deležnikov, od družin in učencev do šol in občin. "

Rita Ricci, vodja projekta, Unione dei Comuni della Bassa Romagna

V triletnem projektu je sodelovalo enainštirideset osnovnih in srednjih šol iz sedmih držav – Italije, Poljske, Hrvaške, Slovenije, Nemčije, Avstrije in Madžarske. Učenci in učitelji so bili imenovani za mlajše oziroma starejše varuhe energije, njihova odgovornost pa je bila zmanjšati porabo energije v svojih šolah.

Učenci so bili zadolženi za različne naloge, denimo ugašati so morali luči in med ogrevanjem zapirati okna. Učitelji so pojasnili pomen, ki ga imajo varčevanje z energijo, skrb za okolje in obnovljivi viri energije. Razumevanje so podkrepili z igrami, igranjem vlog in praktičnim poukom.

To so dopolnili še z nakupom pametnih merilnikov, detektorjev, aplikacij in drugih orodij za spremljanje porabe energije. Po treh letih je bilo zaključenih 24 učnih programov, razvite so bile tri digitalne učne aplikacije in usposobljenih je bilo 241 oseb, ki so postale varuhi energije.

Sodelujoče šole so po zaslugi teh ukrepov uspele zmanjšati porabo energije in emisije ogljika ter razbremenile občinske proračune.

Boljša gradnja

Gradbeni sektor v Evropi mora postati energijsko učinkovitejši, če želimo na tej celini doseči zadane cilje glede energijske učinkovitosti. Šole so za občine drugi največji strošek, saj njihovi računi za elektriko ponekod predstavljajo tudi do 70 % tovrstnih stroškov.

Za zmanjšanje njihovega ogljičnega odtisa in stroškov je treba sprejeti ukrepe za energijsko učinkovitost in uporabljati obnovljive vire energije, zlasti v šolah, zgrajenih pred več desetletji, in šolah v regijah, kjer je bilo manj naložb.

Učenje skozi prakso

Projektni partnerji so organizirali študijske obiske, s katerimi so delili dobre prakse, ki se že izvajajo v nekaterih občinah. Obisk na Osnovni šoli Frana Roša v Celju je na primer pokazal, kaj je mogoče storiti za izboljšanje energijske učinkovitosti celo v zgradbah iz obdobja komunizma.

Na OŠ Frana Roša se že zelo zavedajo pomena varčevanja z energijo, saj so pred nedavnim začeli kampanjo za razvoj kulture energijske varčnosti med zaposlenimi in učenci. V njej je aktivno sodelovala tudi ravnateljica šole.

Strokovnjaki za energijo so pokazali, kako lahko že majhne spremembe pri uporabi ogrevanja, namestitev pametnih merilnikov, boljša izolacija in poznavanje potreb po ogrevanju v zasedenih oziroma praznih prostorih zmanjšajo stroške.

Laboratoriji, delavnice in „energijske“ nalepke ter obvestila so samo nekatera orodja, s katerimi so učence in učitelje opozarjali, da je treba ugašati luči in zapirati okna, da preprečimo izgubo energije.

Dolgoročne prednosti

Sodelujoče šole in občine so bile deležne podpore pri razvoju svojih načrtov za upravljanje z energijo. V načrtih so opredeljene najboljše prakse, smernice za energijsko učinkovitost, financiranje, upravljanje in ukrepi, ki jih morajo izvajati varuhi energije.

Pilotni načrti so bili upoštevani v nacionalnih strategijah držav, v katerih se projekt izvaja in s katerimi je nato mogoče spodbuditi prizadevanja za razvoj strategij za šole, ki želijo povečati svoj vpliv na področju zelene energije.

Vključitev otrok, staršev, učiteljev, družin in uradnikov je bila ključnega pomena za uspešnost projekta. Metodologija, ki je bila razvita v sklopu projekta, pomaga oblikovati dolgoročne vedenjske navade, ki jih lahko uporabijo druge šole.

S tem ko se mladi zavedajo pomena učinkovitejše uporabe energije in imajo pri tem večjo odgovornost, upamo, da bodo rezultati projekta koristili prihodnjim generacijam.

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba v projekt „Optimizacija rabe energije skozi spremembe vedenjskih vzorcev uporabnikov v šolah Srednje Evrope“ znaša 2 581 379 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 2 127 776 EUR iz operativnega programa „Interreg Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2014–2020. Naložba spada pod prednostno nalogo „Sodelovanje na področju nizkoogljičnih strategij v Srednji Evropi“.

Predlagani datum

10/07/2020