Sooblikovane in ocenjene digitalne storitve izkoriščajo visokohitrostne širokopasovne povezave

Partnerji v projektu ERUDITE so organizacije, ki so razširile visokohitrostne širokopasovne in digitalne storitve na podeželske in mestne skupnosti v svojih regijah na Finskem, v Franciji, na Madžarskem, Irskem, v Italiji, Sloveniji in na Švedskem, da bi vsem državljanom zagotovile dostop do digitalnega gospodarstva in prispevale k njegovemu razvoju. Sam projekt želi izkoristiti potencial teh omrežij z razvijanjem poslovnih modelov za podporo uvajanju novih storitev, ki izpolnjujejo potrebe skupnosti in prispevajo dodano opredmeteno družbeno in gospodarsko vrednost.

Dodatna orodja

 
The Seinäjoki public library, Finland – a pioneer in digital services ©Nièvre Numérique The Seinäjoki public library, Finland – a pioneer in digital services ©Nièvre Numérique

" Naši deležniki pozdravljajo vključujoč pristop pri ugotavljanju potreb regije, storitev, izdelkov in kazalnikov za merjenje vplivov. Na javne organe je naredila še poseben vtis metodologija, ki jim omogoča delo z državljani, oblikovalce politike pa najbolj zanimajo kazalniki, ki pokažejo, ali so naložbe v storitve bile učinkovite. Naši deležniki so mnenja, da projekt ERUDITE ni ‚samo še eden izmed projektov EU‘ in da metodologija ni omejena zgolj na razvoj digitalnih izdelkov in storitev, temveč se lahko uporabi tudi v mnogih drugih primerih. "

Tomas Tišler, Ministrstvo za javno upravo, Republika Slovenija

Državljani, podjetja in lokalne uprave so v okviru regionalnih partnerstev v projektu ERUDITE sodelovali pri izbiranju, oblikovanju in zagotavljanju novih digitalnih storitev. Postopek je s kombiniranjem odprtih inovacij in analize družbene in gospodarske donosnosti naložb ustvaril storitve, ki čim bolj povečujejo koristi za zadevne skupnosti.

Storitve so se naknadno vzpostavile in se jih spremlja na temelju kazalnikov in vrednosti, ki so jih sodelujoči v projektu izbrali za merjenje njihovega družbenega, gospodarskega in okoljskega učinka.

Časovni načrt razvoja storitev

Partnerji v projektu ERUDITE priznavajo, da sta digitalizacija in okrepljena inovacijska zmogljivost bistvena elementa sedanjih instrumentov politike. Vendar pa je bilo izkoriščanje digitalnih priložnosti za ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje kakovosti življenja in krepitev zmogljivosti območij za pritegnitev ljudi in naložb omejeno. Zaključili so, da je potreben ponoven premislek o postopkih, ki so vključeni v oblikovanje in izvajanje digitalnih storitev v Evropi.

Projekt ERUDITE k temu premisleku ključno prispeva s svojo formulacijo družbene in gospodarske donosnosti naložb na podlagi metodologije odprtih inovacij (SEROI+), tj. postopkom oblikovanja novih storitev. Časovni načrt postopka SEROI+ vsebuje štiri korake: opredelitev ciljev politike ali prakse glede storitev, opredelitev deležnikov in sodelovanje z njimi pri določanju njihovih ciljev, sooblikovanje storitve in določanje kazalnikov ter vrednot za oceno in spremljanje donosnosti naložb.

Konkretni rezultati

Eden izmed rezultatov postopka SEROI+ v Sloveniji je ustanovitev nacionalne mreže ustvarjalnih laboratorijev (t. i. mreže FabLab) in posameznih ustvarjalnih laboratorijev na podeželju. Ti laboratoriji omogočajo posameznikom, da razvijajo nove proizvode z uporabo digitalne proizvodne tehnologije. Cilj slovenske mreže, ki je postala evropska referenčna točka, je uporaba podjetniškega potenciala lokalnih skupnosti za spodbujanje inovacij, gospodarske rasti in krožnega gospodarstva.

Še eden izmed rezultatov je razvoj vozlišča Inishowen Digital Hub v okrožju Donegal na Irskem. To vozlišče bo povečalo zmogljivost inovacij, da bi bilo mogoče ustvarjati nova tehnološka delovna mesta in zagonska podjetja, podpreti obstoječa podjetja, ki želijo digitalno preoblikovati svoje poslovne modele, in pomagati izpolniti zahteve lokalnih digitalnih podjetij ter multinacionalk glede skupnega delovnega prostora.

Navdih za te ukrepe je bil ustvarjalni laboratorij v mestecu Lormes v francoskem departmaju Nièvre. Lormes si že od poznih 90. let prejšnjega stoletja prizadeva izkoristiti potencial IKT za spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja na podeželju. Projekt ERUDITE je podprl njegova prizadevanja kot dobro prakso skupaj s pobudami, kot so digitalne storitve, ki jih nudi javna knjižnica v mestu Seinäjoki na zahodnem Finskem, in Lab Altobello, mestni laboratorij za oblikovanje inovativnih praks za izboljšanje kakovosti življenja v kraju Mestre v Benečiji v Italiji.

Znotraj projekta ERUDITE se še naprej dela na oblikovanju nadaljnjih digitalnih storitev v sodelujočih regijah.

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba v projekt „ERUDITE – Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories“ (Krepitev digitalnih inovacij na podeželskih in mestnih območjih) znaša 2 075 178 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 1 737 632 EUR iz operativnega programa „Interreg Europe“ za programsko obdobje 2014–2020. Naložba spada pod prednostno oznako „Raziskave in inovacije“.

Predlagani datum

22/03/2019