Obnovitev ravnovesja sedimentov reke Donave

Devet držav, ki se razprostirajo od Schwarzwalda do Črnega morja, je združilo svoje moči v projektu za obnovitev ravnovesja sedimentov v reki Donavi. Projekt je prednostne narave za Podonavje, saj je človekova dejavnost na reki in njenih pritokih v zadnjih nekaj desetletjih povzročila velike spremembe pri nalaganju sedimentov. Te spremembe dodatno poslabšujejo težave z upravljanjem voda, kot so poplavna ogroženost, celinska plovba, rečna ekologija in proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah.

Dodatna orodja

 
The Danube River, east of Vienna – view from Braunsberg  ©hilipp Gmeiner, IWA-BOKU 2009 The Danube River, east of Vienna – view from Braunsberg ©hilipp Gmeiner, IWA-BOKU 2009

" Veselimo se rezultatov projekta Sedimenti reke Donave, s katerim bomo Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave (ICPDR) zagotovili temeljne elemente za 3. načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave (ang. 3rd Danube River Basin Management Plan) in 2. načrt upravljanja poplavne ogroženosti Donave (ang. 2nd Danube Flood Risk Management Plan). "

Igor Liska, tehnični strokovnjak za kakovost in upravljanje voda pri ICPDR

Pri projektu Sedimenti reke Donave sodelujejo znanstveniki in inženirji iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške, Romunije, Bolgarije, Slovenije, Slovaške, Nemčije in Srbije. Ker reka teče skozi številne države, se je transnacionalni pristop zdel kot edini način za uvajanje sprememb v celotnem povodju Donave.

Izboljšanje upravljanja rek

Projektna skupina je zbirala podatke o transportu sedimentov vzdolž reke, ki omogočajo natančno analizo porazdelitve sedimentov. Informacije bodo zbrane v prvih Smernicah za upravljanje sedimentov v reki Donavi (ang. Danube Sediment Management Guidance). To bo glavni rezultat projekta, ob tem pa še dokument s pomembnimi prispevki za Tretji načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave in Drugi načrt upravljanja poplavne ogroženosti Donave. Oba projekta pripravlja Mednarodna komisija za varstvo reke Donave.

Zainteresirane strani prek delavnic sproti obveščamo o napredovanju projekta. Srečanja omogočajo izmenjavo dobrih praks na področjih, kot so spremljanje sedimentov, metode zbiranja podatkov in najboljši način za nadgradnjo oziroma izboljšanje postaj za spremljanje sedimentov.

Pomoč deležnikom

Tistim, ki so odgovorni za upravljanje voda in sedimentov vzdolž reke Donave, so na voljo tudi drugi dokumenti v sklopu projekta. Ti dokumenti so Priročnik o sedimentih za deležnike (ang. Sediment Manual for Stakeholders), ki se osredotoča na boljše upravljanje sedimentov za plovbo, proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, poplavno ogroženost in upravljanje povodij. 

Na voljo je tudi Priročnik o dobrih praksah pri spremljanju sedimentov (ang. Handbook on Good Practices in Sediment Monitoring), ki podrobneje opisuje vprašanja, obravnavana na delavnicah, in sorodne teme, med drugim tudi vprašanja o primernih lokacijah za spremljanje in načinih za vzpostavitev učinkovitega sistema spremljanja.

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba projekta »Sedimenti reke Donave« znaša 3 558 581,62 EUR, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 2 827 421,16 EUR, instrument za predpristopno pomoč pa 197 373,19 EUR iz Transnacionalnega programa Podonavje za programsko obdobje 2014–2020. Naložba spada pod prednostno oznako »Okolje in učinkovita raba virov«.

 

Predlagani datum

29/05/2019