Krepitev inovativnih zmogljivosti na področju oskrbe na domu v osmih evropskih regijah

Osem evropskih regij je združilo moči za spodbujanje inovacij v zdravstvenem sektorju. Projekt Interreg Europe HoCare je pomagal partnerjem pri izmenjavi dobrih praks in razvoju akcijskih načrtov, ki pripomorejo k izboljšanju politik in zagotavljanju novih storitev za inovativne rešitve na področju oskrbe na domu. Sodelovanje krepi regionalne sisteme inovacij in izboljšuje porabo strukturnih in investicijskih skladov EU. Nastale novosti bodo pomagale evropskemu prebivalstvu, ki se stara, da živi bolj aktivno in dalj časa ostane neodvisno.

Dodatna orodja

 
The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project

" Projektu Interreg Europe HoCare je z intenzivnimi izmenjavami med partnerji in regionalnimi deležniki uspelo izboljšati instrumente politike evropskih strukturnih in investicijskih skladov sodelujočih regij v sektorju za e-zdravstvo. "

Eleftherios Loizou, koordinator projekta

Projekt HoCare je združil regije s Cipra, Bolgarije, Češke, Litve, Madžarske, Romunije, Portugalske in Slovenije.

Regije so si v prvi fazi projekta izmenjale izkušnje in 33 primerov dobre prakse, ki se jih lahko uporabi za izboljšanje izvajanja politik za inovacije na področju oskrbe na domu. Glavni rezultati dela vključujejo pripravo analiz regionalnega položaja, objavo tematskih študij in poročil ter gostovanje 57 dogodkov o učenju politike. Tako so bili položeni temelji za vsako regijo, da razvije akcijski načrt za izboljšanje politik s krepitvijo inovativnih sistemov ter z ustvarjanjem novih politik o oskrbi na domu, izdelkov in storitev. 

Akcijske načrte so v drugi fazi projekta izpeljala vodstva regionalnih upravnih organov, ki so odgovorni za podeljevanje sredstev iz strukturnih in investicijskih skladov. Cilj je bil izboljšanje strateške usmeritve, upravljanja in izvajanja novih projektov, ki so bili razviti v sklopu načrtov ter istočasno zagotavljanje najboljšega možnega izkoristka potencialne naložbe, ki jo vodi EU, v vrednosti približno 22 500 000 EUR.
Uresničevanje sprememb

Pristop projekta Interreg Europe HoCare že prinaša pozitivne spremembe politik, ki bi lahko vodile do inovacij na področju oskrbe na domu. Ciper na primer že preizkuša nov sistem storitev e-oskrbe na domu, ki se zgleduje po programu, ki se izvaja v Sloveniji. V Bolgariji pa so v državno regionalno inovacijsko strategijo že vključili razvoj storitev telemedicine in telezdravja. 

Model sodelovanja

Projektna ekipa se je pri opravljanju dela zgledovala po modelu četverne vijačnice. Model združuje uporabnike storitev, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe z namenom ustvarjanja inovacij. S takimi partnerstvi je možno doseči veliko več, kot lahko doseže ena sama organizacija.

Video posnetki

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba projekta Interreg Europe HoCare znaša 1 247 673 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 1 041 361 EUR iz operativnega programa Interreg Europe za programsko obdobje 2014–2020. Naložba spada pod prednostno nalogo „Raziskave in inovacije“ ter pod posebni cilj 1.2 – Izboljšanje izvajanja politik za inovacije.

 

Predlagani datum

02/12/2019