HyMoCARES: ohranjanje čistoče in konkurenčnosti alpskih rek

S projektom HyMoCARES želijo zagotoviti ohranjanje alpskih rečnih ekosistemov in poskrbeti, da ostanejo za življenje sposobni kraji, primerni za obisk, delo in življenje. Nadnacionalni projekt združuje alpske akterje, vključene v promocijo trajnostnega upravljanja rek.

Dodatna orodja

 
Alpine river ©Bruno Boz Alpine river ©Bruno Boz

" Projekt HyMoCARES jasno kaže, kako upravljanje vod in sedimentov v alpskih rekah vpliva na ekosistemske storitve in posledično kakovost življenja rečnih populacij. Hkrati zagotavlja učinkovite rešitve za izboljšanje trenutnih upravljalnih pristopov. "

Andrea Goltano, direktor CIRF

Alpske reke so cenjene naravne vrednote, ki zagotavljajo številne prednosti okoliškim skupnostim. Ta območja vsako leto obišče več tisoč ljudi, na vodnih poteh pa so številne industrije in okrožja. Od namakanja pridelkov do hidroelektrarn, vodne poti zagotavljajo najpomembnejše vire za industrijo, kmetijstvo in prebivalstvo.

Toda obsežna uporaba s strani ljudi in spremembe so zelo vplivali na hidromorfologijo teh rek – njihovo vsebino, obliko in meje.  Te značilnosti imajo ključno vlogo pri ohranjanju habitata in ekološki povezljivosti. Takšne prilagoditve so tesno povezane z družbenimi izzivi, kot so ublažitev nevarnosti poplav, proizvodnja energije iz obnovljivih virov in zagotavljanje rekreacijske vrednosti alpskih dolin.

Pri nekaterih rekah so vidne posledice znatnega poslabšanja, ki so delno rezultat turizma in industrije, pri čemer je za zaščito njihovega zdravja potrebno nujno ukrepanje.

Nadnacionalno raziskovanje za zagotavljanje zdravih rek

V okviru projekta HyMoCARES bodo razviti nadnacionalni konceptualni okvir in niz operativnih orodij za vključitev ekosistemskih storitev v načrtovanje in upravljanje povodij, pri čemer bo fokus na dejavnikih, ki vplivajo na hidromorfologijo.

V okviru projekta bodo identificirani najučinkovitejši načini za uporabo koncepta pri rekah v regiji in njegovi cilji bodo metodološke pomanjkljivosti, kar bodo podprli končni uporabniki in študije primerov v različnih alpskih kontekstih. Na ta način bo neposredno prispevano k izboljšanju zaščite, ohranjanju in ekološki povezljivosti alpskih sladkovodnih ekosistemov s ciljem zagotavljanja zdravja povodij.

Projekt HyMoCARES zagotavlja celovita praktična navodila o ohranjanju za posameznike, podjetja in vlade. Razvoj okvira, ki ga je mogoče prenesti v vse alpske države in vključiti v nacionalne ter regionalne načrte, vključuje čezmejno razmerje, tako da bo projekt ustvaril nadnacionalno omrežje subjektov, pristojnih za upravljanje rek, ki bodo izkoriščali prednosti najbolj zanimivih pobud v različnih državah.

Celosten pogled na upravljanje rek

Težave v zvezi s poslabšanjem zdravja rek so bile pogosto identificirane, pri čemer so bili pristopi za ohranjanje in obnovo izvajani ali načrtovani. V okviru projekta želijo torej zagotoviti dokaze o tem, kako lahko ti pristopi vplivajo na obstoječe storitve, pri čemer imajo celosten pogled na upravljanje povodij in delitev informacij med vsemi partnerji z namenom zagotavljanja najboljše prakse.  

Cilj projekta HyMoCARES je zagotavljanje navodil in prilagodljivih rešitev za številne zapletene težave, s katerimi se soočajo ljudje, ki delajo in živijo v regijah alpskih rek, vključno s hidroelektrarnami in z nevladnimi organizacijami (NVO). Poleg tega ponuja upanje, da lahko ekosistemske storitve nadaljujejo z zagotavljanjem ključnih storitev, hkrati pa obstaja razumevanje, da je za zagotavljanje nadaljnjega zdravja ekosistemov potrebno napredno razmišljanje.

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba v projekt „HYMOCARES – hidromorfološko vrednotenje in upravljanje porečij za ohranitev alpskih vodotokov s pripadajočimi ekosistemskimi storitvami“ znaša 2 596 648 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 2 103 433 EUR iz operativnega programa „Alpski prostor“ za programsko obdobje 2014–2020.

Predlagani datum

22/02/2019