Ključni dosežki regionalne politike

Trenutni državni rezultati temeljijo na Zbirnem poročilu  naknadne ocene programov kohezijske politike, ki jih financirata Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad za programsko obdobje 2007–2013 . Predstavljajo in analizirajo ugotovitve za posamezne države EU in poskušajo odgovoriti na tri glavne sklope vprašanj:

  • Kako je država EU porabila zagotovljena finančna sredstva ali za kaj je bil denar porabljen?
  • Kakšni so bili rezultati in kako so pripomogli k ciljem kohezijske politike?
  • Kaj smo se v tem obdobju naučili iz izkušenj in kakšne so posledice kohezijske politike v prihodnosti ali kako bolje oblikovati in izvajati politiko, da bo učinkovitejša?

Dodatna orodja

 

Doslej so ključni dosežki regionalne politike za programsko obdobje 2007–2013 naslednji:

Ustvarjanje novih delovnih mest in rast

Prihodek v najrevnejših regijah EU se je povečal, pri čemer se je BDP na prebivalca na teh območjih povečal s 60,5 % povprečja EU v letu 2007 na 62,7 % v letu 2010.

Vlaganje v ljudi

2,4 milijona udeležencev v dejavnostih ESS, ki podpirajo dostop do zaposlitve, je našlo zaposlitev v roku 6 mesecev (2007–2010).

Vsako leto približno 15 milijonov ljudi sodeluje v tisočih projektih, ki jih sofinancira Evropski socialni sklad (ESS) po vsej EU

Podpora za podjetja

Po ocenah so MSP ustvarila 825 000 delovnih mest (od skupno 1 300 000 vseh ustvarjenih delovnih mest).

Krepitev raziskav in inovacij

Izboljšanje okolja

Modernizacija prometa in proizvodnje energije

Na tej strani je na voljo povzetek dosedanjih ključnih dosežkov za obdobje 2007–2013 (podatki zajemajo obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2014, razen če ni navedeno drugače), poleg tega pa je na njej prikazano, kako kohezijska politika EU pomaga pri premagovanju krize in spodbujanju rasti.

Učinki in rezultati za obdobje 2000–2006 so na voljo v naknadnih vrednotenjih.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Naslov: Primeri projektov, ki jih je sofinancirala EU v programskem obdobju 2007–2013