Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Državna pomoč

S pravili o državni pomoči želi Evropska unija zagotoviti, da se državna sredstva ne uporabijo za izkrivljanje konkurence ali za ustvarjanje nepoštene prednosti na evropskem enotnem trgu.

Z državno pomočjo lahko podjetje pridobi nepošteno konkurenčno prednost pred svojimi tekmeci. Taka pomoč ima lahko več oblik, kot so dodelitev nepovratnih sredstev, subvencioniranje obrestnih mer in zagotovitev davčnih olajšav ali nakup blaga in storitev pod ugodnejšimi pogoji.

Predpisi EU načeloma prepovedujejo državno pomoč, razen kadar je upravičena v posebnih okoliščinah, povezanih s splošnim gospodarskim razvojem. Komisija mora zagotoviti, da se pravila o državni pomoči enako uporabljajo in upoštevajo v vseh državah članicah. Pravila o državni pomoči veljajo tudi za operativne programe EU za regionalni razvoj.