Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Deljeno upravljanje

Financiranje v EU se izvaja na dva glavna načina: s sredstvi, ki jih centralizirano upravlja neposredno Evropska komisija, npr. za raziskave, ter s sredstvi, ki jih skupaj upravljajo EU in države članice, npr. strukturni skladi in Kohezijski sklad. EU je upravljanje teh sredstev zaupala državam članicam. Večina porabe EU predstavljajo sredstva v okviru deljenega upravljanja z državami članicami EU.

Pri sredstvih v okviru deljenega upravljanja je Komisija državam članicam v celoti prepustila izvajanje programov na nacionalni ravni. Države članice sredstva dodelijo končnim uporabnikom (npr. podjetjem, kmetom, občinam itd.). Države članice so odgovorne za vzpostavitev sistema upravljanja in nadzora, ki je v skladu z zahtevami iz uredb, pri čemer morajo zagotoviti, da ta sistem deluje učinkovito, ter morajo preprečevati, odkrivati in odpravljati nepravilnosti. Komisija ima nadzorno vlogo, v okviru katere preverja, ali je ureditev sistema upravljanja in nadzora v skladu s predpisi. To opravlja tako, da ocenjuje učinkovitost delovanja sistema in po potrebi izvaja finančne popravke.

Nadaljnje informacije