Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Izterjava sredstev

Zadevne države članice morajo Evropski komisiji povrniti sredstva, ki so jih prejele iz strukturnih in investicijskih skladov, v treh primerih.

Prvič, sredstva je treba povrniti, kadar se izkaže, da zadevna država članica ni potrebovala vseh finančnih prispevkov. V skladu s finančnimi pravili EU je treba take zneske povrniti.

Drugič, v skladu s finančnimi pravili EU je treba izterjati tudi sredstva, ki so jih države članice prejele po tem, ko je bil projekt že zaključen.

Tretjič, Evropska komisija ima pravico, da zahteva povrnitev sredstev, če ugotovi, da je država članica denar iz strukturnih in investicijskih skladov EU uporabila nepravilno zaradi goljufije ali malomarnosti.

Za povrnitev denarja se lahko sproži postopek izterjave, določen v zakonodaji EU. Za sredstva iz kohezijskega sklada organ za potrjevanje za vsak operativni program sestavi seznam izdatkov in zahtevkov za plačilo ter ga pošlje Komisiji. Organ mora tudi potrditi točnost izdatkov ter oceniti njihovo skladnost z ustreznimi pravili in predpisi EU.

Če se na podlagi neskladij med računi ugotovi težava ali pa če težavo med inšpekcijskimi pregledi odkrije Komisija ali kateri drug organ, mora organ za potrjevanje spremljati povrnitev sredstev. Po potrebi je pri izterjavi udeležen tudi pristojni lokalni pravosodni organ.

Nadaljnje informacije