Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Partnerstvo

Evropska unija od nekdaj razvija svoje dejavnosti regionalne politike in razdeljuje kohezijska sredstva prek postopka partnerstva, ki vključuje znaten prispevek držav članic.

Partnerstvo zajema celoten proces načrtovanja programov, od priprave do izvedbe in ocene rezultatov. To naj bi omogočilo boljše rezultate programa in zagotovilo učinkovito porabo sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

V programskem obdobju 2014–2020 je načelo partnerstva še okrepljeno, pri čemer niso vključene le države članice, ampak tudi deležniki, kot so sindikati, delodajalci, nevladne organizacije in drugi organi, ki spodbujajo na primer socialno vključenost, enakost spolov in nediskriminacijo. Komisija je pripravila Evropski kodeks dobre prakse za partnerstvo, ki ga morajo države članice upoštevati pri pripravi in izvajanju operativnih programov. Poleg tega je vsaka država članica sprejela sporazum o partnerstvu z Evropsko komisijo, ki določa, kako nameravajo nacionalni organi v obdobju 2014–2020 uporabiti in razdeliti sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.