Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Instrument za predpristopno pomoč (IPA)

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) je EU uvedla za zagotavljanje podpore državam kandidatkam in potencialnim državam kandidatkam.

Instrument se uporablja od leta 2007 kot naslednik več prejšnjih predpristopnih programov EU, kot so PHARE, ISPA, SAPARD in CARDS ter finančni instrument za Turčijo.

V obdobju 2014–2020 ima instrument na voljo več kot 11 milijard EUR. Sredstva bodo razdeljena po petih področjih politike:

 • pomoč pri prehodu in vzpostavljanje institucij;
 • družbeno-gospodarski in regionalni razvoj;
 • razvoj človeških virov;
 • kmetijstvo in razvoj podeželja;
 • regionalno in teritorialno sodelovanje.

Za sredstva prek tega instrumenta lahko zaprosijo tako države kandidatke (Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija) kot tudi potencialne države kandidatke (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244).

Sredstva instrumenta se dodeljujejo po večletnih programih. Pri tem so potrebni strateški dokumenti države: posebni dokumenti o strateškem načrtovanju za vsako upravičenko. Na ta način bodo države kandidatke bolje pripravljene na črpanje evropskih sredstev po vstopu v EU, vključno s sredstvi skladov regionalne politike za obdobje 2014–2020.

Nadaljnje informacije