Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

INTERACT

Program INTERACT 2014–2020 ponuja pomoč izvajalcem programov, ki jih v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja kohezijske politike financira EU.

Program INTERACT zagotavlja nasvete o vodenju in izvajanju, pomaga pri organizaciji tematskih seminarjev in objavlja primere dobre prakse.

Program INTERACT pomaga evropskim institucijam in organizacijam, pristojnim za vodenje programov teritorialnega sodelovanja. Med njimi so organi upravljanja, skupni tehnični sekretariati, nacionalne kontaktne točke, organi za potrjevanje in revizijski organi. V programu lahko sodelujejo vse države članice EU ter Norveška in Švica.