Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Finančni popravki

Finančni popravki zadevajo umik financiranja, kadar EU izplača podporo za projekte napačno zaradi nepravilnosti, kot so goljufije.

Za Komisijo je povračilo sredstev, ki so bila pridobljena ali uporabljena z goljufijo, zelo pomembno, zato bo uporabila vsa zakonska sredstva za izsleditev takšnih plačil. Uporaba finančnih popravkov lahko pomeni tudi ukinitev celote ali dela financiranja EU za operativni program.

Komisija nadzoruje ustrezno porabo sredstev EU s številnimi preverjanji. Proti goljufijam se bori z rednim nadzorom, potrjevanjem izdatkov in strogimi revizijskimi ukrepi.