Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Predhodnih pogojev

Predhodni pogoji so eden od ključnih elementov v okviru reforme kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Uvedeni so bili v sklopu evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI), da se zagotovi vzpostavitev potrebnih pogojev za smotrno in učinkovito uporabo skladov ESI.

Ti pogoji so povezani:

 1. s političnimi in strateškimi okviri zaradi zagotavljanja, da so strateški dokumenti na nacionalni in regionalni ravni, ki podpirajo naložbe skladov ESI, visoke kakovosti ter v skladu s skupno dogovorjenimi standardi držav EU na ravni EU;
 2. z regulativnimi okviri zaradi zagotavljanja, da je izvajanje operacij, sofinanciranih iz skladov ESI, skladno s pravnim redom EU ter
 3. z zadostno administrativno in institucionalno zmogljivostjo javne uprave in deležnikov glede izvajanja skladov ESI.

Sedem splošnih predhodnih pogojev je povezanih s horizontalnimi vidiki izvajanja programa, 29 tematskih predhodnih pogojev pa določa pogoje glede na sektor za ustrezna naložbena področja, ki so upravičena do pomoči v okviru kohezijske politike (prednostne naložbe).

Če predhodni pogoji niso bili izpolnjeni ob sprejetju programa, so bili v operativnih programih določeni akcijski načrti, ki jih je bilo treba izpeljati do konca leta 2016.