Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Evropska združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS)

Cilj evropskih združenj za teritorialno sodelovanje je olajšati in spodbujati čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje v EU. Ena od njihovih nalog je izvajanje programov, ki jih sofinancira EU ali kateri od evropskih projektov čezmejnega sodelovanja.

Evropska združenja za teritorialno sodelovanje so pravne osebe in povezujejo organe iz različnih držav članic. Njihovi člani so lahko države članice EU, regionalni ali lokalni organi, organizacije ali drugi javni organi. Člani posameznega združenja za teritorialno sodelovanje morajo prihajati iz vsaj dveh različnih držav članic EU.