Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) podpira evropsko politiko razvoja podeželja. Financira programe razvoja podeželja v državah članicah in regijah Unije. Programe pripravlja Evropska komisija skupaj z državami članicami. Pri tem upošteva strateške smernice za politiko razvoja podeželja, ki jih sprejme Svet, in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnih strateških načrtih.

V programskem obdobju 2014–2020 je EKSRP prvič posebej vključen v okvir politike evropskih strukturnih in investicijskih skladov, pri čemer zanj velja uredba o skupnih določbah (1303/2013).

V programskem obdobju 2014–2020 ima Sklad tri glavne cilje:

 • povečanje konkurenčnosti kmetijstva;
 • zagotavljanje trajnostnega upravljanja naravnih virov in podnebni ukrepi;
 • doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem zaposlitvenih priložnosti in njihovim ohranjanjem.

Kohezijska politika ima ključno vlogo tudi pri podpiranju gospodarske obnove podeželja in tako dopolnjuje ukrepe, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.