Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ekonomska in socialna kohezija

Ekonomska in socialna kohezija je izraz solidarnosti med državami članicami EU in njihovimi regijami. Njen cilj je uravnotežen socialno-ekonomski razvoj celotne EU.

EU uresničuje ekonomsko in socialno kohezijo s kohezijsko politiko, ki je bila leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo vključena v Pogodbo ES. Kohezijska politika zmanjšuje strukturne razlike med regijami in državami članicami z različnimi ukrepi, ki jih financirajo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad.

Evropska komisija vsake tri leta pripravi poročilo o napredku pri uresničevanju ekonomske in socialne kohezije ter oceni vlogo politik EU pri tem dosežku. V programskem obdobju 2014–2020 je kohezijska politika druga največja postavka proračuna EU, za katero je namenjenih skupaj 351,8 milijarde EUR (glede na cene iz leta 2014). V tem obdobju bo kohezijska politika še naprej pomagala regijam, ki še niso dosegle realne ekonomske in socialne konvergence, medtem ko bo prispevala tudi k doseganju ciljev EU iz strategije Evropa 2020, tj. spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti.