Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Kohezijski sklad

Kohezijski sklad od leta 1994 zagotavlja podporo revnejšim regijam v Evropi. S spodbujanjem gospodarske rasti, zaposlovanja in trajnostnega razvoja krepi njihova gospodarstva. Sklad sofinancira okoljske ukrepe in vseevropska prometna omrežja – zlasti za pomembne evropske projekte – v 13 državah članicah, ki so se pridružile EU od leta 2004, pa tudi v Grčiji in na Portugalskem. Sredstva Kohezijskega sklada se lahko uporabijo tudi za financiranje prednostnih ciljev politike varstva okolja EU.

Do sredstev iz Kohezijskega sklada so upravičene države članice, katerih bruto nacionalni dohodek (BND) na prebivalca znaša manj kot 90 % povprečja EU. Zgornja meja prispevka Kohezijskega sklada k javnim sredstvom držav članic je 85 %. Proračun Kohezijskega sklada za obdobje 2014–2020 znaša skoraj 75 milijard EUR (v cenah iz leta 2014).

Nadaljnje informacije