Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Proračun

Države članice EU za doseganje skupnih ciljev prispevajo v skupni proračun EU.

Države članice prispevajo neposredno na podlagi svojega bruto nacionalnega dohodka (BND). Dodatni prihodek zagotavljajo carinske dajatve in prejemki DDV. Trenutno je zgornja meja proračunskih sredstev 1,23 % BND EU.

V okviru proračunskega postopka Evropska komisija pripravi predlog proračuna, ki zajema glavne cilje politike EU, kot so rast in delovna mesta, raziskave, podnebne spremembe in energija. Države članice nato začnejo pogajanja z Evropskim parlamentom glede spremembe predloga in ta nato sprejme proračun. Komisija mora tudi zagotoviti, da se proračunska sredstva EU porabijo v skladu s finančno uredbo EU.

Veljavni proračunski okvir zajema obdobje 2014–2020. Izdatki so podrobneje določeni v letnih proračunskih načrtih. V tem obdobju bodo strukturni in kohezijski skladi prejeli približno 32,5 % celotnega proračuna, kar znaša približno 351,8 milijarde EUR (v cenah iz leta 2014).