Poročilo o stanju evropskih mest

Poročilo o stanju evropskih mest, 2016 – mesta orjejo ledino do boljše prihodnosti

Poročilo PDF EN - visoka ločljivost (80MB) PDF EN

Poročilo o stanju evropskih mest poudarja, kako se lahko edinstvene značilnosti evropskih mest izkoristijo za prednostne naloge EU glede delovnih mest, rasti, migracij in podnebnih ukrepov. Mesta spodbujajo inovacije, sprejemajo ljudi iz različnih okolij in zmanjšujejo naš vpliv na planet. Mesta, ki delujejo na metropolitanski ravni ter imajo dovolj avtonomije in virov, lahko bolje izkoristijo te prednosti.

Predstavitev glavnih ugotovitev poročila PDF EN

Ker so v mestih potrebne pomembne naložbe, bo kohezijska politika EU v obdobju 2014–2020 zagotovila več kot 100 milijard EUR za projekte v zvezi z inovacijami, MSP, socialno vključenostjo, nizkoogljično mobilnostjo in energetsko učinkovitostjo. Zaradi lažje izmenjave izkušenj med mesti poročilo primerja uspešnost posameznih mest in predstavlja primere uspešnih politik.
Namen tega poročila je podpreti agendo EU za mesta in novo globalno agendo za mesta. Skupaj sta ga pripravila Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko ter UN-HABITAT


Več informacij o podatkih v videoposnetku boste našli na Več informacij o podatkih v videoposnetku boste našli na .


Predstavitev poročila

Predstavitev glavnih ugotovitev poročila PDF EN

Podatki v zemljevidih, na slikah in tabelah ZIP v poročilu so na voljo tukaj in na novi platformi s podatki o mestih ki zagotavlja dostop do teh podatkov in številnih drugih informacij.


Poročilo temelji na edinstveni zbirki urbanih statistik. Vsebuje poglobljeno analizo zbranih demografskih, ekonomskih in socialnih statističnih podatkov. Upošteva tudi druge razpoložljive podatke, na primer o izobraževanju, udeležbi pri odločanju in okolju. Prav tako uvaja tipologijo evropskih mest, s katero sodelujoča mesta lahko poiščejo primerljiva urbana območja drugje v Evropi.

2010

Poročilo

Summary de en fr - Presentation ppt en

2007

Poročilo

Executive Summary