Razvoj mest

Mesta lahko vidimo kot vzrok ali kot rešitev za današnje gospodarske, okoljske in družbene izzive. V evropskih urbanih območjih, ki predstavljajo približno 80 % porabe energije in ustvarjajo do 85 % evropskega BDP, živita več kot dve tretjini prebivalstva EU. Urbana območja so gibalo evropskega gospodarstva in delujejo kot pospeševalci kreativnosti in inovativnosti v celotni Uniji. Po drugi strani pa so trdovratni problemi, kot so brezposelnost, segregacija in revščina, najbolj pereči ravno v mestih. Urbane politike imajo torej širši, čezmejni pomen, zaradi česar je urbani razvoj znotraj regionalne politike EU bistvenega pomena.

Dodatna orodja

 

Urbana razsežnost kohezijske politike

Obdobje 2014–2020 je postavilo urbano razsežnost v samo središče kohezijske politike. Vsaj 50 % sredstev iz ESRR za to obdobje bo vloženih v urbana območja. Ta delež se lahko pozneje v obdobju še poveča. Okoli 10 milijard EUR iz ESRR bo neposredno dodeljenih celostnim strategijam za trajnostni urbani razvoj. Okoli 750 mestom bo omogočeno, da izvedejo te celostne strategije za trajnostni urbani razvoj.

Preverite, kako regionalna politika EU koristi evropskim mestom in kako se kohezijska politika izvaja v vaši državi članici.