konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij,

Mala in srednje velika podjetja so bistvena za gospodarstvo EU, saj predstavljajo več kot 99 % evropskih podjetij in zagotavljajo dve tretjini delovnih mest v zasebnem sektorju.

Dodatna orodja

 

Izboljšanje konkurenčnosti MSP je eden od 11 tematskih ciljev kohezijske politike v obdobju 2014–2020. So pa MSP podprta tudi v okviru drugih tematskih ciljev, zlasti raziskav in inovacij, nizkoogljičnega gospodarstva ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Z več kot 65 milijardami EUR ali približno 20 % sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki so izrecno namenjena MSP, je ESRR eden glavnih virov podpore nove strategije MSP za vzpodbujanje „gospodarstva za ljudi“. Večja uporaba finančnih instrumentov z uporabo sredstev iz dodatnih nacionalnih in regionalnih skladov EU v obdobju financiranja 2014–2020 tudi koristi MSP.

S temi naložbami bodo lahko mala in srednje velika podjetja:

 • dostopala do finančnih sredstev za naložbe prek nepovratnih sredstev, posojil, jamstev za posojila, tveganega kapitala itd.;
 • izkoriščala namensko podporo podjetništvu, npr. strokovno znanje in svetovanje, možnosti obveščanja in mrežnega povezovanja ter čezmejna partnerstva;
 • izboljšala dostop do svetovnih trgov in mednarodnih vrednostnih verig;
 • izkoriščala nove vire rasti, kot so zeleno gospodarstvo, trajnostni turizem ter zdravstvene in socialne storitve, vključno z „gospodarstvom sivolasih“, ter kulturne in ustvarjalne panoge;
 • vlagala v človeški kapital in organizacije za poklicno izobraževanje in usposabljanje, usmerjeno v prakso;
 • vzpostavila koristne povezave z raziskovalnimi središči in univerzami, s čimer bodo spodbudila inovacije.
 • Ustvarite in razširite zagonska podjetja

Zaradi novih poenostavljenih in splošnih pravil in ukrepov bodo lahko mala in srednje velika podjetja v obdobju 2014–2020 lažje dostopala do sredstev kohezijske politike. Ta pravila vključujejo:

 • spletno poročanje o načinih uporabe skladov;
 • jasnejša pravila upravičenosti;
 • bolj ciljno usmerjene in manj pogoste revizije za manjše transakcije;
 • širše področje uporabe finančnih instrumentov ter poenostavitev ureditve in dostopa do njih.

Glej naknadno vrednotenje podpore ESRR za MSP v obdobju 2007–2013

Večje naložbe v mala in srednje velika podjetja v obdobju 2014–2020 bodo temeljile na dosežkih kohezijske politike EU med obdobjem financiranja 2007–2013:

 • podporo je prejelo več kot 95 000 zagonskih podjetij;
 • v malih in srednje velikih podjetjih je bilo ustvarjenih več kot 300 000 delovnih mest.

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020