Razvoj podeželja

Polovico Evrope pokrivajo pretežno podeželska območja, na katerih živi približno 20 % prebivalstva. Vendar pa večina podeželskih območij hkrati predstavlja tudi regije z najbolj omejenimi možnostmi v EU, katerih BDP na prebivalca je znatno pod evropskim povprečjem.

Da se v podeželskih regijah spodbudita rast in zaposlovanje ter izboljša življenjski standard, politika razvoja podeželja Evropske unije določa tri glavne cilje: pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebni ukrepi ter doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih območij. To so tudi cilji kohezijske politike EU. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad (ESS) si zato prizadevata za dopolnitev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).