Raziskave in inovacije

Trajnostna rast je vedno bolj povezana s sposobnostjo lokalnih gospodarstev za inovacije in preoblikovanje ter sposobnostjo prilagajanja spreminjajočemu in vse bolj konkurenčnemu okolju. To pomeni, da je treba vložiti veliko več napora v ustvarjanje ekosistemov, ki spodbujajo inovacije, raziskave in razvoj (R in R) ter podjetništvo, kar je bilo poudarjeno v strategiji Evropa 2020 in njeni vodilni pobudi Unija inovacij. Inovacije so torej ključnega pomena za številne prednostne naloge Komisije, kar zlasti velja za evropski zeleni dogovor, tj. gospodarstvo za ljudi, in Evropo ustrezno pripravljajo na digitalno dobo.

V obdobju 2014–2020 je bilo spodbujanje inovacij osrednja tema programov kohezijske politike, v sklopu katerih je bilo 65 milijard EUR namenjenih inovacijam in raziskavam. Približno 30 % vseh dodeljenih sredstev kohezijske politike je vloženih v inovacije v širšem smislu. Strategije pametne specializacije spodbujajo inovacijski potencial vseh regij EU.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020