Raziskave in inovacije

Trajnostna rast je vedno bolj povezana s sposobnostjo lokalnih gospodarstev za inovacije in preoblikovanje ter sposobnostjo prilagajanja spreminjajočemu in vse bolj konkurenčnemu okolju. To pomeni, da si je treba veliko bolj prizadevati za ustvarjanje eko-sistemov, ki spodbujajo inovacije, raziskave in razvoj (R & R) ter podjetništvo, kar je poudarjeno tudi v strategiji Evropa 2020 in njeni vodilni pobudi Unija inovacij.

Dodatna orodja

 

Spodbujanje inovacij je torej osrednja tema v programih kohezijske politike za obdobje 2007-2013, kjer je približno 86,4 milijarde evrov ali skoraj 25 % celotnih sredstev namenjenih za inovacije v širšem smislu. Ta zaveza se nadaljuje tudi v novem programskem obdobju 2014-2020, kjer bo celo 30 % vseh dodeljenih sredstev uporabljenih za inovacije v širšem smislu. V prihodnje bodo strategije za pametno specializacijo mobilizirale tudi inovacijski potencial vseh regij EU.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020