Regionalna politika in najbolj oddaljene regije

Evropska unija ima devet najbolj oddaljenih regij, ki so geografsko zelo oddaljene od evropske celine:

  • Guadeloupe in Réunion (2 francoski regiji);
  • Mayotte (francoski čezmorski departma);
  • Francoska Gvajana in Martinik (2 francoski ozemeljski skupnosti)
  • Saint-Martin (francoska čezmorska skupnost);
  • Madeira in Azori (2 portugalski avtonomni regiji);
  • Kanarski otoki (1 španska avtonomna skupnost).

To so otoki in otočja, ki ležijo na območju Karibov, v zahodnem Atlantiku in Indijskem oceanu, ter ozemlje v amazonskem pragozdu. Kljub veliki oddaljenosti od evropske celine, so sestavni del EU. V teh regijah živi 4,8 milijona ljudi, toliko, kot denimo na Irskem.

Za najbolj oddaljene regije velja zakonodaja EU, imajo pa tudi vse pravice in dolžnosti, povezane s članstvom v EU, razen če zanje veljajo posebni ukrepi ali odstopanja. V skladu s členom 349 PDEU, ti posebni ukrepi so namenjeni obravnavanju izzivov, s katerimi se spopadajo najbolj oddaljene regije zaradi svoje oddaljenosti, otoške lege, majhnosti, neugodnega reliefa in podnebja ter ekonomske odvisnosti od maloštevilnih proizvodov.

Najbolj oddaljene regije prejemajo sredstva kohezijske politike prek Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada.