Informacijske in komunikacijske tehnologije

Razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) je ključen za konkurenčnost Evrope v današnjem vse bolj digitalnem globalnem gospodarstvu. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je za naložbe v informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v obdobju financiranja 2014–2020 na voljo več kot 20 milijard evrov. Takšne naložbe so bistvene za izpolnitev cilja Komisije, da bo Evropa pripravljena na digitalno dobo.

Izboljšanje dostopa, uporabe in kakovosti IKT spada med 11 tematskih ciljev kohezijske politike v obdobju 2014–2020. ESRR bo določil prednostne naloge:

  • razširitev uvajanja širokopasovnih povezav in omrežij z visoko hitrostjo,
  • razvoj izdelkov in storitev IKT ter e-trgovanja,
  • krepitev aplikacij IKT za e-vlado, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravstvo.

Ukrepe v zvezi z IKT lahko podpirajo tudi drugi tematski cilji, pri čemer so vključeni tudi v številne strategije pametne specializacije. Prehod s klasičnega pristopa v sektorju IKT na izčrpno lokalno/regionalno/nacionalno „digitalno agendo“ v okviru strategije pametne specializacije regijam omogoča opredelitev prednostnih nalog za naložbe na področju IKT, ki so primerne za njihovo ozemlje.

Evropski strukturni in investicijski skladi ne zagotavljajo le finančne podpore, ampak so tudi orodje politike za podporo javnim organom pri opredelitvi strategije ter načrtovanju upravnega in naložbenega truda. Da bi zagotovili čim večji učinek naložb EU, morajo države članice in regije, ki želijo izkoristiti financiranje za projekte, povezane z IKT, oblikovati strateški okvir politike za digitalno rast ter načrt za omrežje naslednje generacije.

Evropski strukturni in investicijski skladi se lahko uporabljajo tudi strateško za spodbujanje prenosa zakonodajnih pobud enotnega digitalnega trga, razvoja upravne zmogljivosti za učinkovito uporabo te zakonodaje ter vpliva nacionalnega javnega in zasebnega financiranja na izboljšanje ter pospešitev pozitivnega učinka enotnega digitalnega trga v vseh regijah EU.

Večje naložbe na področju IKT v obdobju 2014–2020 bodo temeljile na dosežkih med obdobjem financiranja 2007–2013:

  • več kot pet milijonov dodatnih oseb je dobilo dostop do širokopasovne povezave,
  • več kot 20 700 projektov s področja IKT je prejelo podporo ESRR.
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020