Širitev Evropske unije

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) je namenjen državam, ki bi se rade pridružile EU, da svojo družbo in gospodarstvo pripravijo na članstvo. Do sklada imajo dostop številne balkanske države in Turčija, sklad pa je tudi pomemben instrument zunanje politike Evropske unije.

Instrument za predpristopno pomoč pomaga državam kandidatkam in morebitnim državam kandidatkam pri krepitvi institucij, razvoju civilne družbe ter gospodarskih in upravnih reformah.

Čeprav je instrument za predpristopno pomoč instrument zunanje politike, velja tudi za poseben del regionalne politike, saj je namenjen morebitnim državam članicam EU.