Izobraževanje in usposabljanje

Kohezijska politika EU vlaga v spretnosti in zmogljivosti ljudi, ki so bistvenega pomena za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti Evrope. Je tudi ključnega pomena za spodbujanje socialne kohezije, saj vsem državljanom zagotavlja večjo in boljšo ponudbo prostih delovnih mest.

Dodatna orodja

 

Izobraževanje in usposabljanje je ena od enajstih prednostnih nalog za kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020 ("tematski cilj 10").

Evropski socialni sklad (ESS) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) podpirata dejavnosti, ki pomagajo pri:

  • modernizaciji sistemov izobraževanja in usposabljanja, vključno z naložbami v izobraževalno infrastrukturo,
  • zmanjšanju stopnje osipa v šolah,
  • spodbujanju boljšega dostopa do kakovostne izobrazbe za vse, in sicer od osnovne do terciarne stopnje,
  • izboljšanju dostopa do vseživljenjskega učenja,
  • krepitvi sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020