Kultura

Kultura je temelj bogate dediščine in zgodovine Evrope ter ima pomembno vlogo pri krepitvi privlačnosti krajev in edinstvene identitete določene lokacije. Kultura in ustvarjalnost sta lahko pomembni gonilni sili, ki omogočata inovacije, ter pomemben vir podjetništva. Kultura je glavni dejavnik povečevanja prihodka iz turizma, pri čemer spada kulturni turizem med največje in najhitreje rastoče turistične panoge na svetu. Kultura ima tudi pomembno vlogo pri spodbujanju socialne vključenosti.

Kaj so kulturne in ustvarjalne industrije?

Kulturne in ustvarjalne industrije zajemajo raznoliko zbirko poslovnih panog s kulturnim in gospodarskim vplivom, zlasti:

 • umetnost in arhitekturo,
 • spletno in grafično oblikovanje,
 • založništvo,
 • igralništvo in multimedijo,
 • glasbeno in zabavno industrijo,
 • umetniško obrtništvo in modno oblikovanje,
 • film,
 • oglaševanje in odnose z javnostjo.

Zakaj je smiselno vlagati?

Kultura in ustvarjalnost nimata le umetniške vrednosti. S črpanjem sredstev iz strukturnih in investicijskih skladov EU je mogoče njun razvojni potencial izkoristiti za ustvarjanje delovnih mest ter doseganje rasti v regijah in mestih Evrope. Na primer:

 • Razvoj ustvarjalnih industrijskih grozdov, ustvarjalnih inkubatorjev in digitalizacija kulturne vsebine so se izkazali za zlasti koristne pri spodbujanju gospodarske preobrazbe h gospodarstvu ter storitvam, ki temeljijo na znanju.
 • Kulturne naložbe so z oblikovanjem novih izdelkov in storitev znova oživile industrije, ki so bile prej v zatonu. Te vrste naložb lahko v okviru širših regionalnih inovacijskih strategij ustvarijo prostor za tržne niše višje vrednosti v obrobnih regijah.

Programsko obdobje 2007–2013

Med letoma 2007 in 2013 je EU v kulturne in ustvarjalne industrije vložila več kot 6 milijard EUR, kot sledi:

 • 3 milijarde EUR za varstvo in ohranjanje naše kulturne dediščine,
 • 2,2 milijarde EUR za razvoj kulturne infrastrukture,
 • 775 milijonov EUR za podporo kulturnih storitev.

Programsko obdobje 2014–2020

V programskem obdobju 2014–2020, ki je osredotočeno zlasti na krepitev konkurenčnosti in rasti ter ustvarjanje delovnih mest, se nacionalnim in regionalnim organom priporoča:

 • usmeritev pomoči ESRR v podporo novih kulturnih sektorjev, ki so tesno povezani z inovacijami in ustvarjalnostjo,
 • izkoriščanje naložb v kulturno dediščino za razvoj in podporo ustvarjalnih industrijskih grozdov, npr. z osredotočanjem na krepitev „uporabniške izkušnje” prek digitalne tehnologije,
 • krepitev sinergij z drugimi skladi, kot so okvirni program Ustvarjalna Evropa, Program za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME), Obzorje 2020, okvirni program za raziskave in inovacije, Evropska zveza ustvarjalnih industrij, nacionalni in/ali regionalni programi za kulturne in ustvarjalne industrije ter drugi možni viri financiranja.