Teme

Kohezijska sredstva EU so namenjena podpori projektom na zelo različnih področjih.

Financiranje v okviru kohezijske politike za obdobje 2014−2020 je osredotočeno na enajst tematskih ciljev. Štirje od teh ciljev so ključne prednostne naloge Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Poleg tega EU financira projekte na mnogih drugih področjih in podpira najbolj ranljive regije.

Tematski cilji ESRR

Več informacij o ključnih prednostnih nalogah finančne podpore v okviru regionalne politike:

Države članice in regije morajo določen del sredstev iz ESRR nameniti vsaj dvema od naslednjih ključnih prednostnih nalog:

  • vsaj 80 % sredstev iz ESRR za bolj razvite regije,
  • vsaj 60 % sredstev iz ESRR za regije na prehodu,
  • vsaj 50 % sredstev iz ESRR za manj razvite regije.

Drugi tematski cilji

Preberite več o preostalih sedmih tematskih ciljih:

Dodatna področja dejavnosti

Kohezijska sredstva EU so namenjena tudi projektom na naslednjih področjih, s čimer prispevajo k doseganju ciljev strategije Evropa 2020 za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti:

Posebne potrebe nekaterih regij in skupnosti

EU si posebej prizadeva pomagati nekaterim kategorijam regij in skupnosti: