Načrtovanje in izvajanje

Regionalna politika zadeva vse dele EU na vseh ravneh - od celotne EU in posameznih držav članic do regij in lokalnih skupnosti EU. Regionalna politika je del kohezijske politike EU ter je strategija Evropske unije za spodbujanje splošnega usklajenega razvoja držav članic in regij ter zagotavljanje podpore za tak razvoj. Politiko izvajajo nacionalni in regionalni organi v sodelovanju z Evropsko komisijo.

Okvir kohezijske politike je določen za obdobje sedmih let.

Faze izvajanja kohezijske politike so:

  • Evropski svet in Evropski parlament skupaj določita proračun za politiko in pravila za uporabo proračunskih sredstev na podlagi predloga Komisije.
  • Na podlagi postopka posvetovanj med Komisijo in državami članicami EU se oblikujejo strnjena načela in prednostne naloge kohezijske politike. Vsaka država članica pripravi osnutek partnerskega sporazuma, ki določa strategijo države članice in vključuje predlog seznama programov. Poleg tega države članice predložijo tudi programe, ki zajemajo celotne države članice in/ali regije. Predstavljeni so tudi programi sodelovanja, ki vključujejo več kot eno državo.
  • Na pogajanjih Komisije z nacionalnimi organi se določi končna vsebina partnerskega sporazuma in vsakega programa. Programi določajo prednostne naloge države in/ali regij ali zadevno območje sodelovanja. Pri pripravi programov in upravljanju operativnih programov lahko sodelujejo tudi delavci, delodajalci in organi civilne družbe.
  • Države članice in njihove regije izvajajo programe. To pomeni, da je treba izbrati, spremljati in oceniti več tisoč projektov. To delo organizirajo "organi upravljanja" v vsaki državi in/ali regiji.
  • Komisija določi, kako se bodo dodelila sredstva (da državam omogoči začetne naložbe v programe).
  • Komisija izplača potrjene izdatke vsaki državi.
  • Komisija in zadevna država članica skupaj spremljata vsak program.
  • Komisija in države članice redno pripravljata poročila v celotnem programskem obdobju.