Sodelujoče regije

Vsaka regija v EU je vključena v dva od treh glavnih ciljev kohezijske politike (konvergenca, regionalna konkurenčnost in zaposlovanje ter evropsko teritorialno sodelovanje). Največ sredstev je namenjenih območjem, kjer so najbolj potrebna: regijam, katerih BDP na prebivalca znaša manj kot 75 % povprečja EU.

Dodatna orodja

 

Kako so regije opredeljene? Kohezijska politika uporablja sistem NUTS (evropska klasifikacija teritorialnih enot za statistiko), ki države oz. regije uvrsti v eno od treh ravni statističnih enot (regije NUTS) glede na število prebivalcev. Evropska unija je trenutno razdeljena na 273 regij ravni NUTS 2, ki so vse vključene v kohezijsko politiko.

Merila glede števila prebivalstva za ravni NUTS:

Raven Najmanj Največ
Raven NUTS 1: 3 milijoni 7 milijonov.
Raven NUTS 2: 800 000 3 milijoni
Raven NUTS 3: 150 000 800 000

Zemljevid regij, vključenih v cilja "konvergenca" ter "regionalna konkurenčnost in zaposlovanje" v obdobju 2007-13

Upravičenosti kohezijske politike 2007-2013

Regije, vključene v cilj konvergence

Regije NUTS 2 z BDP na prebivalca, manjšim od 75 % povprečja EU.

 • Hrvaška: cela država
 • Bolgarija: cela država
 • Češka republika: Osrednja Češka, Jugozahod, Severozahod, Severovzhod, Jugovzhod, Osrednja Moravska, Moravskošlezijsko
 • Nemčija: Brandenburg-Nordost, Mecklenburg-Vorpommern, Chemnitz, Dresden, Dessau, Magdeburg, Turingija
 • Estonija: cela država
 • Grčija: Vzhodna Makedonija, Trakija, Tesalija, Epir, Jonski otoki, Zahodna Grčija, Peloponez, Severnoegejski otoki, Kreta
 • Španija: Andaluzija, Kastilja-Manča, Extremadura, Galicija
 • Francija: Guadeloupe, Gvajana, Martinique, Réunion
 • Madžarska: Osrednja prekodonavska, Zahodna prekodonavska, Južna prekodonavska, Severna Madžarska, Severna velika nižina, Južna velika nižina
 • Italija: Kalabrija, Kampanija, Apulija, Sicilija
 • Latvija: cela država
 • Litva: cela država
 • Malta: cela država
 • Poljska: cela država
 • Portugalska: Norte, Centro, Alentejo, Azori
 • Romunija: cela država
 • Slovenija: cela država
 • Slovaška: Zahodna Slovaška, Osrednja Slovaška, Vzhodna Slovaška
 • Združeno kraljestvo: Cornwall in otoki Scilly, Zahodni Wales in južnovaližanske doline

Naslednje regije prejemajo pomoč "postopnega ukinjanja" (vključene so bile v cilj konvergence v EU s 15 članicami, vendar ne v EU s 25 članicami):

 • Belgija: provinca Hainaut
 • Nemčija: Brandenburg-Südwest, Lüneburg, Leipzig, Halle
 • Grčija: Osrednja Makedonija, Zahodna Makedonija, Atika
 • Španija: Ceuta, Melilla, Asturias, Murcia
 • Italija: Bazilikata
 • Avstrija: Gradiščanska
 • Portugalska: Algarve
 • Združeno kraljestvo: Highlands in otoki

Regije, vključene v cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja

Vse regije, ki niso vključene v cilj konvergence ali pomoč "postopnega ukinjanja".
Pomoč postopnega uvajanja je do leta 2013 lahko prejemajo regije, katerih BDP je bil v prejšnjem obdobju (2000-06) manjši od 75 % povprečja držav EU-15, vendar večji od 75 % povprečja EU po letu 2007:

 • Irska: Border, Midland in Western
 • Grčija: Osrednja Grčija, Južnoegejski otoki
 • Španija: Kanarski otoki, Kastilja-León, Valencia
 • Italija: Sardinija
 • Ciper: cela država
 • Madžarska: Osrednja Madžarska
 • Portugalska: Madeira
 • Finska: Vzhodna Finska
 • Združeno kraljestvo: Merseyside, South Yorkshire

Cilj evropskega teritorialnega sodelovanja

 • Čezmejno sodelovanje: regije NUTS 3 ob notranjih in nekaterih zunanjih kopenskih mejah, pa tudi ob morskih mejah, med katerimi je največ 150 km (zemljevid pdfEnglish ).
 • Nadnacionalno sodelovanje: zemljevidi pdfEnglish
 • Medregionalno sodelovanje: vse regije v EU.