Sodelujoče regije

Kohezijska politika zajema vse regije v EU. Največ sredstev je namenjenih območjem, kjer so najbolj potrebna: regijam, katerih BDP na prebivalca znaša manj kot 75 % povprečja EU.

Kako so regije opredeljene? Kohezijska politika uporablja sistem NUTS (evropska klasifikacija teritorialnih enot za statistiko), ki države oz. regije uvrsti v eno od treh ravni statističnih enot (regije NUTS) glede na število prebivalcev.

Merila glede števila prebivalstva za ravni NUTS:

Raven Najmanj Največ
Raven NUTS 1: 3 milijoni 7 milijonov.
Raven NUTS 2: 800 000 3 milijoni
Raven NUTS 3: 150 000 800 000

Upravičenosti kohezijske politike 2014-2020

Celotno besedilo uredbe na spletnem mestu Eur-Lex - Upravičena območja


Eligibility 2014-2020

zemljevid : Strukturni skladi 2014-2020 (ESRR - ESS) upravičenosti pdf


Eligibility 2014-2020

zemljevid : Upravičenosti Kohezijski sklad 2014-2020 pdf