EU Strategy for the Danube Region

Dodatna orodja

 

Novice

  Ali ste vedeli, da v Podonavju z združenimi močmi potekajo prizadevanja za ohranitev jesetrov, mladi podjetniki pa dobivajo finančno podporo za svoje projekte? Si lahko predstavljate, da Slovenija zaradi sodelovanja v jadranski in jonski regiji uspešno izkorišča priložnosti na področju ribištva? Ste vedeli, da strategija EU za Alpe podpira turistično pobudo v Bohinju, v okviru katere izdajajo certifikate o geografskem izvoru, unikatnosti, izvirnosti in lokalni posebnosti izdelkov?

  Na spletni strani nacionalne medijske hiše RTV Slovenija boste našli več kot 20 videoposnetkov, ki prikazujejo koristi sodelovanja v različnih sektorjih vseh treh makroregionalnih strategij. Slovenija je vključena v tri od štirih makroregionalnih strategij: Strategijo EU za Podonavje (EUSDR), Strategijo EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) in Strategijo EU za alpsko regijo (EUSALP).

  Avtorske pravice : Kanal RTV 4D https://4d.rtvslo.si/

  Evropska komisarka za regionalno politiko Corina Creţu in evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics se danes in jutri v Budimpešti udeležujeta 6. letnega foruma o makroregionalni strategiji za Podonavje, ki poteka pod naslovom Varna, povezana in gospodarsko uspešna podonavska regija. Komisarka Crețu je dejala: „Mislim, da ni večje prioritete, kot je boljša povezljivost regije s kopenskim in rečnim prometom. To je ključnega pomena, da bomo lahko v celoti uresničili podonavsko strategijo. Bistvena pri tem sta politična volja in koordinacija ukrepanja.“ Podonavska strategija je ena od štirih makroregionalnih strategij EU. Uvedli so jo aprila 2011, sodeluje devet držav EU (Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Nemčija, Romunija, Slovaška, Slovenija) in pet držav zunaj EU (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Moldavija, Srbija, Ukrajina). Ministri, pristojni za strategijo, bodo jutri sprejeli skupno izjavo, v kateri bodo določili načela in prioritete za prihodnost – regionalna energetska varnost, razvoj infrastrukture, ekološka prometna povezanost – ki jih bo mogoče podpreti z optimalnejšo uporabo evropskih sredstev. Skupno raziskovalno središče , ki je v pristojnosti komisarja Tiborja Navracsicsa, bo na forumu predstavilo svoj najnovejši prispevek k Centru znanja za teritorialne politike Evropske komisije, to je teritorialno nadzorno ploščo. Gre za spletno orodje, ki omogoča enostavno vizualizacijo podatkov za vse regije EU v zvezi z gospodarstvom, izobraževanjem, zaposlovanjem, zdravstvom, energijo in prometom. Regionalni organi v Podonavju bodo tako laže usmerili naložbe tja, kjer so najbolj potrebne in kjer se najbolj obrestujejo.

  Prijave na 6. letni forum strategije EU za Podonavje (EUSDR) so zaključene. 

  Dogodek, ki bo potekal od 18. do 19. oktobra 2017 v Budimpešti, skupaj organizirajo Madžarska (ki trenutno predseduje EUSDR), Evropska komisija (Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko) ter Transnacionalni program Podonavje. 

  Na forumu z naslovom „Varna, povezana in razvijajoča se Podonavska regija“ bo poudarek namenjen raznim izzivom, ki se nanašajo na energetsko varnost, razvoj prometa, vprašanja čiste povezljivosti in možnosti financiranja, ter njihovim perspektivam. Ključno vprašanje, na katerega bo treba odgovoriti, je, kako najbolje prenesti politične zaveze v operativne politike in ukrepe. 

  Več informacij, vključno z informacijami o programu in praktičnimi informacijami, najdete tukaj: http://www.danube-forum-budapest.eu/danube-forum-budapest

  Strategija EU za Podonavsko regijo  

Več novic

A strategy to boost the development of the Danube Region was proposed by the European Commission on 8 December 2010 (Commission Communication - EU Strategy for the Danube Region). Member States endorsed the EU Strategy for the Danube Region at the General Affairs Council on 13 April 2011 (Council Conclusions).

For news and information on the activities and progress of the Strategy, please visit the EUSDR's dedicated website www.danube-region.eu

The Danube region covers parts of 9 EU countries (Germany, Austria, Hungary, Czechia, Slovak Republic, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia) and 5 non-EU countries ( Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Ukraine and Moldova).

 • The region is facing several challenges:
  • environmental threats (water pollution, floods, climate change)
  • untapped shipping potential and lack of road and rail transport connections
  • insufficient energy connections
  • uneven socio-economic development
  • uncoordinated education, research and innovation systems
  • shortcomings in safety and security

Better coordination and cooperation between the countries and regions is needed to address these challenges.

The people living in the Danube Region will benefit from:

 • faster transport by road and rail
 • cleaner transport by improving the navigability of rivers
 • cheaper and more secure energy thanks to better connections and alternative sources
 • a better environment with cleaner water, protected biodiversity, and cross-border flood prevention
 • a prosperous region, through working together on the economy, education, social inclusion, and research and innovation
 • attractive tourist and cultural destinations, developed and marketed jointly
 • a safer, well-governed region, thanks to better cooperation and coordination of government and non-governmental organisations

The EU has identified 12 priority areas, which will focus on improving:

 • transport connections
 • energy connections
 • the environment
 • socio-economic development
 • security

The Strategy does not come with extra EU finance but it is supported from the resources already available according to an integrated approach. Countries may also make use of the funding they receive through EU cohesion policy, other EU programmes and financial instruments, and various international financial institutions.

To know more about financial opportunities visit www.danube-region.eu/pages/funding-opportunities

 • Since 2007, the majority of the countries in the Danube region are EU countries.
 • Many of the problems are covered by EU policy.
 • As an independent player with respected authority, the EU is in a good position to facilitate cooperation.
 • The EU already runs programmes in the region and so can provide opportunities for cooperation.

To get in contact with the EUSDR team in DG REGIO, please email Regio-eu-danube-strategy@ec.europa.eu