Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Dodatna orodja

 

Novice

  Poletno izdajo revije Panorama je že mogoče prenesti, v ospredju pa je članek o odzivu EU na krizo zaradi epidemije COVID-19. Pobliže smo si ogledali naložbeno pobudo v odziv na koronavirus plus in druge finančne instrumente ter profilne projekte, ki so namenjeni soočanju s težavami na terenu. Podatkovna točka predstavlja bolj splošen način, kako kohezijska politika pomaga regijam pri naložbah v zdravstvo.

  Tokrat smo se osredotočili na italijansko regijo Emilija - Romanja. Ta regija je zlitje zgodovine, tradicije in inovativnosti, predsednik regije Stefano Bonaccini pa nam je več o tem zaupal v ekskluzivnem intervjuju. Ob obeležitvi 30. obletnice programa Interreg smo si skozi različne uspešne okoljske projekte ogledali njegov doprinos k zelenemu dogovoru. Prav tako smo si ogledali delo revizijske skupnosti in se veselili pridružitve Severne Makedonije strategiji EU za jadransko-jonsko regijo.

  Rubrika Z vašimi besedami vsebuje prispevek o doprinosu združenja Eurocities in predogled letošnjega Evropskega tedna regij. V rubriki Projekti smo obiskali Belgijo, Nizozemsko, Irsko in Združeno kraljestvo.

  Panorama 73: Emilia-Romagna in line for a smarter future

  Čezmejni projekt spodbuja ustvarjalne migrante podjetnike, da predstavijo svoje zamisli potencialnim vlagateljem. Projekt Urban Diversity je potekal v Ljubljani (Slovenija) in Gradcu (Avstrija) ob podpori ESRR.

  V treh letih, kolikor je trajal projekt, so raziskovalci proučili razmere migrantov podjetnikov v obeh mestih. Na podlagi ugotovitev je potekalo usposabljanje občin, regij in oblikovalcev politik o tem, kako spodbujati migrantsko ekonomijo.

  Projekt je bil prisoten na lokalnih dogodkih in natečajih, kjer so lahko ustvarjalni migranti, med njimi umetniki in oblikovalci, predstavili svoje poslovne zamisli potencialnim zaposlenim in financerjem v skupnih delovnih prostorih.

  Prek družbenih medijev so se vzpostavile povezave med institucijami in skupnostmi, ki so želele spodbujati migrantsko ekonomijo. Dejavnosti so spodbujale sodelovanje med migranti podjetniki, ustvarjalci, lokalnimi oblastmi in prebivalci obeh mest. Posebna pozornost je bila namenjena spodbujanju enakosti in aktivnemu vključevanju migrantov v družbeno življenje in ustvarjalne industrije.

  Projektne raziskave in gradiva bodo še naprej na voljo na spletnem mestu projekta, vključno z informativno brošuro o poslovnih priložnostih migrantov podjetnikov v mestih.

  Sorodne povezave:

  Izvirni članek je bil objavljen 4. maja 2020 na https://www.si21.com.

  Program/projekt: http://www.urbandiversity.eu/


  Foto: © iStock/dorian2013

  V letu 2020 obeležujemo trideseto leto delovanja programa Interreg, ki sam po sebi simbolizira EU in katerega cilj je spodbujanje teritorialnega sodelovanja med obmejnimi regijami. Ob okrogli obletnici je evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira dala naslednjo izjavo:

  Program Interreg mi je zelo pri srcu. Interreg kot edinstven instrument sodelovanja in ob podpori kohezijskih sredstev omogoča regijam in državam, da sodelujejo pri reševanju skupnih izzivov. Projekti iz tega programa jasno pričajo o tem, da na meje ni treba gledati kot na ovire. Ravno v preseganju meja lahko najdemo priložnost za rast in uspešno sodelovanje. Interreg je v zadnjih 30 letih po zaslugi številnih projektov, ki jih je podprla EU, zbližal več kot 170 milijonov Evropejcev in Evropejk v obmejnih regijah, izboljšal njihovo življenje in ustvaril nove priložnosti za sodelovanje.

  Trideset let njegovega delovanja praznujemo v odločilnem trenutku zgodovine EU. Soočamo se z resnimi globalnimi in lokalnimi izzivi, zato moramo ponovno pridobiti zaupanje državljanov in zagotoviti, da bomo uresničili zadane cilje. Interreg si že 30 let prizadeva, da ne bi bil nihče prezrt. Evropo gradi z malimi, a gotovimi koraki. To poslanstvo nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje, hkrati pa izkoristiti to slovesno priložnost za ponoven razmislek in nov zagon za eno od temeljnih vrednot v Evropski uniji: duh sodelovanja, ki ga oplaja trdno prepričanje, da smo skupaj močnejši.“

  Ozadje

  Evropsko teritorialno sodelovanje, ki se je začelo izvajati leta 1990 in je bolj znano kot program Interreg, je emblematičen program kohezijske politike, ki zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjave politik med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji v različnih državah članicah. Glavni cilj evropskega teritorialnega sodelovanja je spodbujanje skladnega gospodarskega, socialnega in teritorialnega razvoja Unije kot celote. Interreg temelji na treh sklopih sodelovanja: čezmejno (Interreg A), čeznacionalno (Interreg B) in medregionalno (Interreg C).

  Doslej je imel pet zaporednih programskih obdobij: INTERREG I (1990–1993), INTERREG II (1994–1999), INTERREG III (2000–2006), INTERREG IV (2007–2013) in INTERREG V (2014–2020).

  Programi sodelovanja Interreg zajemajo celotno evropsko celino, skupni proračun pa je v programskem obdobju 2014–2020 vključno s prispevkom EU in držav članic znašal več kot 12 milijard evrov.

  Kampanja ob 30. obletnici programa Interreg bo potekala skozi vse leto 2020, njene glavne teme pa bodo sosedje, zeleno in mladi. V okviru kampanje bodo predstavljeni dosedanji dosežki in oblikovani predlogi, kako je mogoče v prihodnje storiti še več in še bolje.

  Več informacij

Več novic

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people