Inforegio-Newsroom

Dodatna orodja

 
 • Panorama 75: Prehod na zeleno in digitalno v letu 2021

  22/12/2020

  Na voljo je zimska izdaja revije Panorama, ki zaznamuje konec nekega obdobja. Naša 75. izdaja je tudi zadnja, ki je bila pripravljena v tem formatu PDF, saj bomo leta 2021 predstavili novo digitalno različico z rednejšimi članki. V tej izdaji je na voljo pregled dogajanj iz dveh desetletij revije in kratek pregled prihajajočih dogodkov. Ekskluzivno poročilo ekipe nemškega predsedstva kaže vso trdo delo, ki je bilo opravljeno pri doseganju dogovora o svežnju kohezij

  Panorama 74: Financiranje MSP po pandemiji COVID-19 v okviru zelenega in digitalnega prehoda

  18/11/2020

  Živimo v viharnih časih sredi razburkanega morja in se soočamo z zdravstveno, socialno in gospodarsko krizo brez primere. Mala in srednja podjetja so bila močno prizadeta. Evropska komisija se je na te nastajajoče potrebe skupaj z državami članicami odzvala zelo prožno, tako da je prilagodila zakonodajo EU in evropskim podjetjem olajšala financiranje, da bi jim pomagala preživeti. Jasno je, da moramo hitro znova zagnati gospodarsko rast, če želimo doseči okrevanje ter močno in vklju

  Panorama 74 - Jadranska-jonsko regija: pravi zgled za Evropo in zunaj nje

  11/11/2020

  Letno predsedstvo strategije EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), ki deluje po načelu rotacije, vsako leto eni od devetih sodelujočih držav daje možnost, da usmerja prednostne naloge in začrta pot naprej. S 1. junijem 2020 je Slovenija prevzela predsedovanje od Srbije, v okviru katerega si bo prizadevala uspešno vpeljati vodilne projekte EUSAIR in strategijo usmeriti v vzpostavitev okolju prijaznejše trajnostne, konkurenčne in socialno vključujoče gospodarske makr

  Panorama 74: Pametne naložbe za hitrejšo rast

  04/11/2020

  Jānis Reirs, minister za finance Republike Latvije, razmišlja o izkušnjah Latvije pri izvajanju sredstev EU in opisuje cilje za naslednje programsko obdobje. Kako uspešna je do zdaj bila Latvija pri izvajanju sredstev EU? Latvija je v obdobju 2004–2018 iz proračuna EU prejela 11,77 milijarde EUR, njen prispevek v istem obdobju pa je znašal 3,098 milijarde EUR. Od pristopa Latvije k EU se je razlika med njenim BDP in povp

  Panorama 74: LATVIJA Gradnja mostov za krepitev regionalne rasti

  16/10/2020

  Jesenska izdaja revije Panorama je že na voljo za prenos in vsebuje vrsto člankov, katerih osrednja tema je 30. obletnica programa Interreg. Raziskali smo, kako so lahko komunikacijske dejavnosti okolju prijaznejše, razkrivamo rezultate obsežne raziskave o čezmejnem sodelovanju in izpostavljamo doprinos mladih k programom. Predstavljamo tudi vse podrobnosti o finalistih ter prejemnikih letošnjih nagrad RegioStars za najbolj inovativne projekte EU. Tokrat pozornost namenja

  Portal o koronavirusu: odziv kohezijske politike EU na koronavirusno krizo

  12/10/2020

  Komisija je danes objavila prve začasne rezultate izvajanja naložbene pobude v odziv na koronavirus (CRII) in naložbene pobude v odziv na koronavirus plus (CRII+). EU je od začetka krize z uporabo prožnosti, uvedene v kohezijsko politiko, prek Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada mobilizirala več kot 13 milijard evrov naložb za odpravljanje posledic pandemije koronavirusa. Sredstva EU so nacionalni

  Panorama 73: Emilija - Romanja za pametnejšo prihodnost

  06/07/2020

  Poletno izdajo revije Panorama je že mogoče prenesti, v ospredju pa je članek o odzivu EU na krizo zaradi epidemije COVID-19. Pobliže smo si ogledali naložbeno pobudo v odziv na koronavirus plus in druge finančne instrumente ter profilne projekte, ki so namenjeni soočanju s težavami na terenu. Podatkovna točka predstavlja bolj splošen način, kako kohezijska politika pomaga regijam pri naložbah v zdravstvo. Tokrat smo se osredotočili na italijansko regijo Emilija - Romanja. Ta regija

  Kohezijska politika EU v zelene projekte vlaga več kot 1,4 milijarde evrov v sedmih državah članicah

  17/03/2020

  Evropska komisija je danes odobrila sveženj naložb v vrednosti več kot 1,4 milijarde evrov sredstev EU za 14 velikih infrastrukturnih projektov v sedmih državah članicah, in sicer na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem, Portugalskem, v Romuniji in Španiji. Projekti zajemajo več ključnih področij, kot so okolje, zdravje, promet in energija za pametnejšo, nizkoogljično Evropo. Predstavljajo veliko naložbo za spodbujanje gospodarstva, varstvo okolja ter izboljš

 • Prejšnja stran 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 •  Naslednja stran