Inforegio-Newsroom

Dodatna orodja

 
 • Reševanje Posavja pred invazivnimi vrstami

  28/05/2021

  S projektom SavaTIES so s partnerji iz Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine opredelili metode za uspešno izkoreninjenje invazivnih tujerodnih vrst v okolici reke Save. Ukrep, ki ga financira ESRR, je namenjen varovanju biotske raznovrstnosti vzdolž okoljsko pomembnega pritoka Donave.

  Nežna slovenska čebela navdihuje center inovacij za mala in srednja podjetja

  24/05/2021

  Delovna kranjska čebela se nahaja v središču centra inovacij, ki ga gradijo v slovenskem kraju Višnja Gora z namenom povečanja rasti lokalnih malih in srednjih podjetij ter promocije kulturne dediščine.

  Slovenija se zavzema za pomoč otrokom s posebnimi potrebami

  15/03/2021

  Cilj slovenskega umetniškega projekta, ki prejema sredstva ESRR, je otrokom s posebnimi potrebami pomagati odkriti veselje v ustvarjalnem izražanju, hkrati pa povečati njihovo samozavest in socialne veščine.

  Aktivna demokracija v alpskih regijah: Mladinski svet EUSALP pripravlja Alpe na prihodnost

  18/02/2021

  Strategija EU za alpsko regijo odpira vrata mladim

  Pobuda b-solutions za čezmejne ovire

  09/02/2021

  Združenje evropskih obmejnih regij, vseevropsko omrežje za mejne in obmejne regije, od leta 2017 vodi pobudo b-solutions. Cilj je javnim organom in čezmejnim strukturam omogočiti, da sistematično obravnavajo pravne in upravne mejne ovire ter imajo dostop do posebne tehnične podpore za iskanje rešitev.

  Komisija pozdravlja politični dogovor o REACT-EU

  18/11/2020

  Komisija je danes pozdravila politični dogovor med Evropskim parlamentom in državami članicami EU v Svetu o svežnju pomoči pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU). To je prvi dosje o kohezijski politiki, za katerega so tristranska pogajanja zaključena in čaka na končno odobritev pravnih besedil na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta in v Svetu. Komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je dejala: „Danes pozdravljam politični dogovor o REACT-EU

  Panorama 74: Financiranje MSP po pandemiji COVID-19 v okviru zelenega in digitalnega prehoda

  18/11/2020

  Živimo v viharnih časih sredi razburkanega morja in se soočamo z zdravstveno, socialno in gospodarsko krizo brez primere. Mala in srednja podjetja so bila močno prizadeta. Evropska komisija se je na te nastajajoče potrebe skupaj z državami članicami odzvala zelo prožno, tako da je prilagodila zakonodajo EU in evropskim podjetjem olajšala financiranje, da bi jim pomagala preživeti. Jasno je, da moramo hitro znova zagnati gospodarsko rast, če želimo doseči okrevanje ter močno in vklju

  Panorama 74 - Jadranska-jonsko regija: pravi zgled za Evropo in zunaj nje

  11/11/2020

  Letno predsedstvo strategije EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), ki deluje po načelu rotacije, vsako leto eni od devetih sodelujočih držav daje možnost, da usmerja prednostne naloge in začrta pot naprej. S 1. junijem 2020 je Slovenija prevzela predsedovanje od Srbije, v okviru katerega si bo prizadevala uspešno vpeljati vodilne projekte EUSAIR in strategijo usmeriti v vzpostavitev okolju prijaznejše trajnostne, konkurenčne in socialno vključujoče gospodarske makr

 • Prejšnja stran 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 •  Naslednja stran