Inforegio-Newsroom

Dodatna orodja

 
 • Pobuda b-solutions za čezmejne ovire

  09/02/2021

  Združenje evropskih obmejnih regij, vseevropsko omrežje za mejne in obmejne regije, od leta 2017 vodi pobudo b-solutions. Cilj je javnim organom in čezmejnim strukturam omogočiti, da sistematično obravnavajo pravne in upravne mejne ovire ter imajo dostop do posebne tehnične podpore za iskanje rešitev.

  Komisija pozdravlja politični dogovor o REACT-EU

  18/11/2020

  Komisija je danes pozdravila politični dogovor med Evropskim parlamentom in državami članicami EU v Svetu o svežnju pomoči pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU). To je prvi dosje o kohezijski politiki, za katerega so tristranska pogajanja zaključena in čaka na končno odobritev pravnih besedil na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta in v Svetu. Komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je dejala: „Danes pozdravljam politični dogovor o REACT-EU

  Panorama 74: Financiranje MSP po pandemiji COVID-19 v okviru zelenega in digitalnega prehoda

  18/11/2020

  Živimo v viharnih časih sredi razburkanega morja in se soočamo z zdravstveno, socialno in gospodarsko krizo brez primere. Mala in srednja podjetja so bila močno prizadeta. Evropska komisija se je na te nastajajoče potrebe skupaj z državami članicami odzvala zelo prožno, tako da je prilagodila zakonodajo EU in evropskim podjetjem olajšala financiranje, da bi jim pomagala preživeti. Jasno je, da moramo hitro znova zagnati gospodarsko rast, če želimo doseči okrevanje ter močno in vklju

  Panorama 74: Pametne naložbe za hitrejšo rast

  04/11/2020

  Jānis Reirs, minister za finance Republike Latvije, razmišlja o izkušnjah Latvije pri izvajanju sredstev EU in opisuje cilje za naslednje programsko obdobje. Kako uspešna je do zdaj bila Latvija pri izvajanju sredstev EU? Latvija je v obdobju 2004–2018 iz proračuna EU prejela 11,77 milijarde EUR, njen prispevek v istem obdobju pa je znašal 3,098 milijarde EUR. Od pristopa Latvije k EU se je razlika med njenim BDP in povp

  Panorama 74: LATVIJA Gradnja mostov za krepitev regionalne rasti

  16/10/2020

  Jesenska izdaja revije Panorama je že na voljo za prenos in vsebuje vrsto člankov, katerih osrednja tema je 30. obletnica programa Interreg. Raziskali smo, kako so lahko komunikacijske dejavnosti okolju prijaznejše, razkrivamo rezultate obsežne raziskave o čezmejnem sodelovanju in izpostavljamo doprinos mladih k programom. Predstavljamo tudi vse podrobnosti o finalistih ter prejemnikih letošnjih nagrad RegioStars za najbolj inovativne projekte EU. Tokrat pozornost namenja

  Portal o koronavirusu: odziv kohezijske politike EU na koronavirusno krizo

  12/10/2020

  Komisija je danes objavila prve začasne rezultate izvajanja naložbene pobude v odziv na koronavirus (CRII) in naložbene pobude v odziv na koronavirus plus (CRII+). EU je od začetka krize z uporabo prožnosti, uvedene v kohezijsko politiko, prek Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada mobilizirala več kot 13 milijard evrov naložb za odpravljanje posledic pandemije koronavirusa. Sredstva EU so nacionalni

  Interreg: 30 let čezmejne izmenjave in vzajemnosti

  01/06/2020

  Interreg, osrednja shema EU za čezmejno sodelovanje na nacionalni in regionalni ravni, obeležuje 30. obletnico svojih dosežkov ter si prizadeva za še več sodelovanja v prihodnje. V letu 2020 se bomo osredotočali na tri glavne teme, ki izpostavljajo bistvo programa Interreg, in se hkrati odzvali na glavne težave državljanov.   S sredstvi programa Interreg že od leta 1990 podpiramo čezmejne programe sodelovanja med regijami, lokalnimi oblastmi in državljani. Z njiho

  Trdni temelji za podporo ambicioznim načrtom Madžarske

  25/05/2020

  Madžarski minister za inovacije in tehnologijo László Palkovics že upira pogled v naslednje programsko obdobje, v katerem bo poglavitni cilj države izboljšati njeno gospodarsko in družbeno konkurenčnost.   Kaj želi Madžarska doseči v obdobju 2021–2027? in katera so najpomembnejša naložbena področja za to obdobje? Gradimo na rezultatih in izkušnjah trenutnega programskega obdobja ter upoštevamo pomembnejše spremembe v madžarske

 • Prejšnja stran 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 •  Naslednja stran